Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
452.
Герасименко Т.В. Оценка экономической эффективности геофизических исследований на начальных стадиях поисков и разведки месторождений углеводородов северного борта Днепровско-Донецкой впадины [Дисертація] : дисс. ... канд. геологических наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2011
453.
Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011
454.
Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємства [Книга] : монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький ; МОНУ ; Міжнародний ун-т фінансів. – Київ : МУФ, 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 987-966-301-163-9
455.
Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 гг.) [Автореферат] : автореф. ... д-ра ист. наук : 570 / Голиченко В.Д. ; М-во высшего и среднего специального образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им.Т. Г. Шевченко. – Киев
456.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
457.
Дерюгин И.А. Перенос информации излучением оптических квантовых генераторов [Автореферат] : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Дерюгин И.А. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1966
458.
Яцина Г.С. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях [Книга] : [навчально-методичний посібник] / [Г.С. Яцина, А.А. Мостович] ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Харків : Форт, 2008. – 172 с. : іл., потр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-8599-38-5
459.
Письма Наталии Дмитриевны Спириной [Книга] : (1978-1991) / изд. Одес. Дома-Музея им. Н.К. Рериха ; сост., вступ. ст., предисловие, оформление : Е.Петренко ; редкол.: Е. Петренко и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 263 с., [21] л. цв. ил., портр. – Собрание писем находится в отделе рукописей Одес. Дома-Музея им. Н.К.Рериха. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Архивы. Исследования ; вып. 7). – ISBN 978-966-190-265-6
460.
Письма Павла Федоровича Беликова (1975-1982) [Книга] / Одесский Дом-Музей имени Н.К. Рериха ; [сост., предисловие, вступ. статья Е. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова, М. Линник]. – Одесса : Астропринт, 2008. – 160 с., [40] c. илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 4). – ISBN 978-966-318-966-6
461.
Підсудність в адміністративному судочинстві [Книга] : методичні рекомендації / Колпаков В.К. [та ін.] ; МОНУ ; Академія суддів України ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-407-050-5
462.
Планируя время будущего. Основанная на времени проспективная память [Книга] / под ред. Дж. Гликсона, М. Мыслободского ; [пер. с англ. : Ю.М. Александров, А.А. Марченко, М.В. Николаевский]. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 244 с. – (Время в зеркале науки). – ISBN 978-611-01-0220-9
463.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
464.
Пелешенко В.И. Подземные воды междуречья Сев. Донец-Оскол [Автореферат] : автореф. ... канд. геолого-минералогич. наук / Пелешенко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Киев, 1967
465.
Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
466.
Кротов М.И. Политико-экономические проблемы модернизации [Книга] : опыт России и СНГ : (очерки) / М.И. Кротов ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т, 2011. – 291, [1] с. – Библиогр.: с. 277-287 и подстроч. примеч. – ISBN 978-5-288-05129-6
467.
Фабрика Н.С. Політика США щодо Ірану у 1953-1978 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Фабрика Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
468.
Мармазова Т.І. Політика як соціальний феномен [Книга] : функціональні аспекти / Тетяна Мармазова ; Донецький національний ун-т. – Донецьк : Новий Світ-2000, 2010. – 195 с. – Бібліогр.: с. 179-194. – ISBN 978-966-1615-62-4
469.
Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Панаріна Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2011
470.
Популярная энциклопедия океана [Книга]. – Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 320 с. : илл. – (Хочу все знать). – ISBN 5-7562-0125-4
471.
Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку [Книга] / Пашутинський Є.К. – 2-е вид., стереот. – Київ : КНТ, 2007. – 268 с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
472.
Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини [Книга] : ДНАОП 2.1.20-1.03-99 : [затверджено 20.04.99 № 67 : зареєстровано 11.10.99 № 695/3988]. – Київ : Основа, 2000. – 176 с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
473.
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості [Книга] : ДНАОП 1.9.40-1.01-96 : [затверджено 18.07.96 № 123]. – Київ : Держнаглядохоронпраці ; Основа, 1999. – 379, [4] с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
474.
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості [Книга] : НПАОН 22:1-1.02-07 : [затверджено 03.12.2007 № 287 : зареєстровано 26.12.2007 р. за № 1395/14662] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 53, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-518-9
475.
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості [Книга] : (зі змінами) : НПАОП 02.0-1.04-05 : [затверджено 13.07.2005 р. № 119 : зареєстровано 22.09.2005 р. № 1084/11364 ] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2008. – 221, [3] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-376-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex