Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
452.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
453.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
454.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
455.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
456.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
457.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
458.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
459.
Герасименко Т.В. Оценка экономической эффективности геофизических исследований на начальных стадиях поисков и разведки месторождений углеводородов северного борта Днепровско-Донецкой впадины [Дисертація] : дисс. ... канд. геологических наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2011
460.
Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011
461.
Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємства [Книга] : монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький ; МОНУ ; Міжнародний ун-т фінансів. – Київ : МУФ, 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 987-966-301-163-9
462.
Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 гг.) [Автореферат] : автореф. ... д-ра ист. наук : 570 / Голиченко В.Д. ; М-во высшего и среднего специального образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им.Т. Г. Шевченко. – Киев
463.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
464.
Дерюгин И.А. Перенос информации излучением оптических квантовых генераторов [Автореферат] : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Дерюгин И.А. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1966
465.
Яцина Г.С. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях [Книга] : [навчально-методичний посібник] / [Г.С. Яцина, А.А. Мостович] ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Харків : Форт, 2008. – 172 с. : іл., потр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-8599-38-5
466.
Письма Наталии Дмитриевны Спириной [Книга] : (1978-1991) / изд. Одес. Дома-Музея им. Н.К. Рериха ; сост., вступ. ст., предисловие, оформление : Е.Петренко ; редкол.: Е. Петренко и др.]. – Одесса : Астропринт, 2011. – 263 с., [21] л. цв. ил., портр. – Собрание писем находится в отделе рукописей Одес. Дома-Музея им. Н.К.Рериха. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Архивы. Исследования ; вып. 7). – ISBN 978-966-190-265-6
467.
Письма Павла Федоровича Беликова (1975-1982) [Книга] / Одесский Дом-Музей имени Н.К. Рериха ; [сост., предисловие, вступ. статья Е. Петренко ; редкол. : Е. Петренко, В. Ничипорук, Н. Порожнякова, М. Линник]. – Одесса : Астропринт, 2008. – 160 с., [40] c. илл. – (Архивы. Исследования ; Вып. 4). – ISBN 978-966-318-966-6
468.
Підсудність в адміністративному судочинстві [Книга] : методичні рекомендації / Колпаков В.К. [та ін.] ; МОНУ ; Академія суддів України ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-407-050-5
469.
Планируя время будущего. Основанная на времени проспективная память [Книга] / под ред. Дж. Гликсона, М. Мыслободского ; [пер. с англ. : Ю.М. Александров, А.А. Марченко, М.В. Николаевский]. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 244 с. – (Время в зеркале науки). – ISBN 978-611-01-0220-9
470.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
471.
Пелешенко В.И. Подземные воды междуречья Сев. Донец-Оскол [Автореферат] : автореф. ... канд. геолого-минералогич. наук / Пелешенко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Киев, 1967
472.
Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
473.
Кротов М.И. Политико-экономические проблемы модернизации [Книга] : опыт России и СНГ : (очерки) / М.И. Кротов ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т, 2011. – 291, [1] с. – Библиогр.: с. 277-287 и подстроч. примеч. – ISBN 978-5-288-05129-6
474.
Фабрика Н.С. Політика США щодо Ірану у 1953-1978 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Фабрика Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
475.
Мармазова Т.І. Політика як соціальний феномен [Книга] : функціональні аспекти / Тетяна Мармазова ; Донецький національний ун-т. – Донецьк : Новий Світ-2000, 2010. – 195 с. – Бібліогр.: с. 179-194. – ISBN 978-966-1615-62-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,