Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації", присвячена 70-річчю від дня народження професора Б.О. Попова [Книга] = Scientific conference "Computational methods and information transformation systems" in honor of Bohdan Popov"s 70th birthday : [збірник праць] / НАНУ ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ ; [програмний комітет : Назарчук З.Т., Воробель Р.А., Бомба А.Я. та ін.]. – Львів : ФМІ НАНУ, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-02-5760-3
402.
Науково-технічний збірник "Наукові записки" [Книга] : систематизований анотований покажчик матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. / МОНУ ; Українська академія друкарства ; [укладачі : Б.В. Дурняк, О.М. Василшин, О.В. Мельников]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-322-214-1
403.
Рубан Ю.Д. Научная школа П.Н. Кулешова, Н.Д. Потемкина, Ю.Д. Рубана [Книга] : этапы развития / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграр. наука, 2010. – 395, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-540-291-6
404.
Научно-технические основы мероприятий повышения безопасности АЭС с ВВЭР [Книга] : монография / [В.И. Скалозубов, А.А. Ключников, Ю.А. Комаров, А.В. Шавлаков] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 197, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 188-195. – ISBN 978-966-02-5761-0
405.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
406.
Оксаніч С.М. Нація Колобків починає і виграє [Книга] / Сергій Оксаніч. – Київ : Атопол, 2010. – 128 с. : іл. – На обкл. : Спеціальний проект компанії з управління активами. – ISBN 978-966-2459-03-6
407.
Яковина О.П. Не вір лебедеві, що пливе [Книга] : симфонія c-moll / Оксана Яковина. – Львів : Каменяр, 2000. – 112 с. – (Літературна премія імені Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя" / Всеукраїнське держ. багатопрофільне вид-во "Каменяр" ; Міжнародний ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Держ. ун-ту "Львівська політехніка" та ін.). – ISBN 5-7745-0851-X
408.
Омельчук І.В. Незабутнє [Книга] / Ірина Омельчук. – Київ : Поезія, 2010. – 448 с., [40] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-2170-25-2
409.
Личковах В.А. Некласична естетика в культурному просторі XX - поч. XXI століть [Книга] : монографія / Володимир Личковах ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-452-067-3
410.
Литвиненко Л.Н. Некоторые вопросы теории дифракции электромагнитных волн на периодических структурах и ее приложения [Автореферат] : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.042 / Литвиненко Л.Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г .Шевченко. – Киев, 1972
411.
Кошевая С.В. Некоторые вопросы теории резонаторных приборов с поливинтовыми электронными потоками [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук / Кошевая С.В. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им.Т. Г. Шевченко. – Киев, 1968
412.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
413.
Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
414.
Нефтегазовый комплекс России [Книга] : тенденции развития (2000-2010 годы) / Ин-т стратег. оценок и анализа ; [под общ. ред. В.А. Гусейнова]. – Москва : Красная звезда, 2011. – 451, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка Вестника аналитики). – ISBN 978-5-94691-379-9
415.
Молдован О.О. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання [Книга] : аналітична доповідь / Молдован О.О., Жаліло Я.А., Шевченко О.В. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-554-111-0
416.
Винниченко В.К. Нова заповідь [Книга] : роман / Володимир Винниченко ; [післямова Галини Сиваченко] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 349, [3] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-960-7
417.
Довжук І.В. Нова історія України (середина XVII - початок XX ст.) [Книга] : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – 732 с. – Бібліогр.: с. 728-729. – ISBN 978-966-590-836-4
418.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
419.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
420.
Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Волков С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
421.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
422.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
423.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
424.
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства [Книга] : ДНАОП 0.00-3.07-01 : [затверджено 28.12.2000 р. № 362 : зареєстроано 27 березня 2001 р. за № 277/5468]. – Київ : Основа, 2005. – 15, [1] с. – ISBN 966-699-120-9
425.
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості [Книга] : НПАОП 0.00-3.07-09 : [затверджено 16.04.2009 р. № 62 : зареєстровано 12.05.2009 р. за № 424/16440] / Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 79, [1] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-500-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,