Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
502.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
503.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
504.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
505.
Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
506.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
507.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
508.
Рыбалка В.В. Психология чести и достоинства личности: культурологические и аксиологические аспекты [Книга] : научно-методическое пособие / В.В. Рыбалка ; МОНУ ; Нац. академия педагогических наук Украины ; Украинский научно-методический центр практической психологии и социальн. работы ; Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одаренного ребенка. – Одесса : Інтерпрінт, 2010. – 414 с. – ISBN 978-966-2139-17-4
509.
Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини [Книга] : колективна монографія / Максимова Н.Ю. [та ін.] ; Національна Академія педагогічних наук України ; Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-644-166-2
510.
Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості [Книга] : наук.-метод. посібник / В.В. Рибалка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ІОД ; Інфосистем, 2010. – 442 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2249-47-7
511.
Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти [Книга] : науково-методичний посібник / В.В. Рибалка ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – Київ : ІОД ; ТОВ "Інфосистем", 2011. – 428 с. – Бібліогр.: с. 409-418. – ISBN 978-966-2249-28-6
512.
Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
513.
Публічна адміністрація в Україні [Книга] : становлення та розвиток : монографія / [Алексєєв В.М. та ін. ; за заг. ред.: Толстоухова А.В., Нижник H.Р., Гончарук H.Т.] ; Секретаріат Каб. Міністрів України. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-398. – ISBN 978-966-2252-24-8
514.
Марченко Б.Г. Развитие метода порождающего процесса применительно к задачам радиофизики, радиотехники и гидроакустики [Автореферат] : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.042 / Марченко Б.Г. ; Ордена Ленина АН УССР Ордена Трудового Красного Знамени, Ин-т математики ; М-во судостроительной промышленности СССР ; Киев. НИИ гидроприборов. – Киев, 1971
515.
Немцев В.П. Разработка методики и исследование записи информации электронным лучом на некоторых термопластических материалах [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 043 / Немцев В.П. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им.Т. Г. Шевченко. – Киев, 1968
516.
Линн Р. Расовые различия в интеллекте [Книга] = Race differences in intelligence : эволюционный анализ / Ричард Линн ; [пер. с англ.: Д.О. Румянцев]. – Москва : Профит Стайл, 2010. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 263-296. – ISBN 978-5-98857-157-5
517.
Шмойлов В.И. Расходящиеся системы линейных алгебраических уравнений [Книга] / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федерал. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Юж. федерал. ун-т", Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог, 2010. – 203, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 187-203
518.
Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-815-0
519.
Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки) [Книга] / [Солдатенко О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; НДІ фін. права [та ін.]. – 2-е вид., оновл. – Київ : Алерта, 2010. – 199, [1] с. – До 90-річчя навч. закл.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-032-4
520.
Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики [Книга] : монографія / М.В. Оніщук ; НАНУ ; Київський університет права. – Київ : Європейський університет, 2009. – 450 с. – Бібліогр.: с. 424-447. – ISBN 978-966-301-184-6
521.
Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
522.
Ковальов Ю.Г. Рідкофазна епітаксія в системі Pb-Sn-Te-Se [Книга] / Ю.Г. Ковальов, О.М. Царенко ; МОНУ ; Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КОД, 2010. – 68 с.
523.
Сосюра В.М. Розстріляне безсмертя [Книга] : поеми / Володимир Сосюра ; [прим. Сергія Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 332, [4] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-961-4
524.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
525.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex