Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Шарій Т.В. Інформаційна технологія обробки мовних даних на основі нечітких когнітивних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. 05.13.06 / Шарій Т.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2011
327.
Остапчук Ю.А. Інформаційно-бібліографічна система університетської бібліотеки: зміст, організація, використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Остапчук Ю.А. ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011
328.
Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
329.
Коврігіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Коврігіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
330.
Історичні студії [Журнал] : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород
331.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
332.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
333.
Історія економіки та економічної думки [Книга] : навч. посібник / Грігорян Г.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-676-410-5
334.
Жиленко І.Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. ХVIII ст.) [Книга] : навчальний посібник / І.Р. Жиленко ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т, Каф. журналістики та філології. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 285 с. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-657-309-7
335.
Корольчук М.С. Історія психології [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 247, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та тем. – ISBN 978-966-521-262-1
Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання
336.
Лизанчук В.В. Історія російщення українців [Книга] : монографія / Василь Лизанчук, Микола Рожик ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 412 с. : іл. – ISBN 978-966-613-774-9
337.
ІЩорічник - 2010 Інституту ядерних досліджень НАН України [Журнал] = Annual report - 2010. – Київ
338.
Лоренц К. Как человек подружился с собакой [Книга] = So kam der Mensch auf den Hund / Конрад Лоренц ; [пер. с нем. Р. Обухина]. – Київ : Знання, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-346-885-3
339.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : довідкове видання / Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України", Кн. палата України ; авт.-уклад.: А.С. Боліла, О.І. Бохан, В.В. Патока [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
340.
Карпатика [Журнал] / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
341.
Елинек Й.А. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) [Книга] / Йешаягу А. Елинек ; [пер. с англ. : М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга при участии С. Беленького, О. Клименко ; ред. русского текста В. Падяк] ; фотоматер. и карты Павла Роберта Магочия. – Ужгород : В. Падяк, 2010. – XXII с., 498 с. : фотоилл. – Библиогр.: с.465-475. – ISBN 978-966-387-039-7
342.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
343.
Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
344.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
345.
Пастух Т.В. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960-90-х років) [Книга] : монографія / Тарас Пастух ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010. – 700 с. – Бібліогр.: с. 674-698. – ISBN 978-966-613-805-0
346.
Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
347.
Туров В.В. Кластеризованная вода и пути ее использования [Книга] = The water clustering and ways of its application / В.В. Туров, В.М. Гунько ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко, Укр. науч.-технолог. центр. – Киев : Наукова думка, 2011. – 312, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: c. 285-311. – ISBN 978-966-00-1116-8
348.
Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі [Книга] = Cluster approach and cluster analysis in the forest sector / Кійко О.А. [та ін.] ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 260 с : іл., табл. + Додатки: с. 190-259. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-966-2988-24-6
349.
Книга в Україні, 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., доповнили: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / НАНУ ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5691-0
350.
Книга в Україні, 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., доповнили : В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5692-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex