Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.3). – ISSN 0201-6354
352.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-75-3 (т.4). – ISSN 0201-6354
353.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
354.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
355.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
356.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
357.
Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета [Книга] : каталог выставки / Черноморский православный фонд ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Научная б-ка ; [авт.-сост. Е. Полевщикова ; отв. ред. М. Подрезова]. – Одесса : КП ОМД, 2008. – 79 с., [10] с. ил. : фотоилл. – Библиогр.: с. 77-79. – ISBN 978-966-2106-348
358.
Браун Д. Код да Вінчі [Книга] = The Da Vinchi code / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-343-340-0
359.
Комп"ютерні технології друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / МОН України; Українська академія друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-268-0
360.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
361.
Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) [Дисертація] : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1985
362.
Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу [Книга] / [пер.: Г. Заворітня, Т. Качка ; за заг. ред. Г. Друзенка]. – Київ : Юстініан, 2008. – 520 с. + Додаток: с. 491-519. – ISBN 978-966-8257-38-4
363.
Жураківський Р.О. Конформаційні властивості елементарних структурних ланок нуклеїнових кислот:неемпіричне квантово-механічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Жураківський Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
364.
Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
365.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. Спецпроект / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
366.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
367.
Константинов А. Коррумпированная Россия [Книга] / Андрей Константинов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владимир : АСТ ; Астрель-СПб ; ВКТ, 2010. – 638, [2] с. – Библиогр.: с. 634-636. – ISBN 978-5-17-069086-2
368.
Михальченко М.І. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз [Книга] / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 615 с. – Бібліогр.: с. 568-614. – ISBN 978-966-02-5705-4
369.
Космический разум [Книга] : проблемы и суждения / [Гиндилис Л.М. и др. ; редкол.: Л.М. Гиндилис (отв. ред.) и др.] ; Объед. науч. центр проблем космического мышления, Секция "Жизнь и разум во Вселенной". – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 358, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 356-358. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86988-187-8
370.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
371.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
372.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
373.
Креативные технологии управления проектами и программами [Книга] / Бушуев С.Д. [и др.] ; под ред. Бушуева С.Д. ; Украинская ассоциация управления проектами. – Киев : Саммит-Книга, 2010. – 768 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-40-1
374.
Воробйова О.І. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України [Книга] : монографія / О.І. Воробйова. – Київ ; Сімферополь : АРІАЛ, 2010. – 396 с. – Бібліогр.: с. 379-395. – ISBN 978-966-2372-52-6
375.
Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.Б. Марисюк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 421 с. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-613-796-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,