Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
302.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
303.
Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
304.
Знамя мира [Книга] : [сборник]. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2005. – 643, [3] с. – Указ.: c. 595-635. – Библиогр.: c. 580-594. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник [и др.]). – ISBN 5-86988-161-7
305.
Горобець Л.В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Горобець Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
306.
Зовнішня політика України - 2010 [Книга] : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Лещенко Л.О. та ін.] ; за ред. Г.М. Перепелиці ; [Ін-т зовніш. політики]. – Київ : Стилос, 2011. – 350, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-052-9
307.
Василишин Р.Н. Империя [Книга] / Роман Василишин. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер ; Саммит-книга, 2011. – 240 с. : илл. – ISBN 978-5-4237-0116-1
308.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
309.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
310.
Рыжова Н.А. Интеграция российского библиотечно-информационного образования в Болонский процесс [Книга] : учебно-практическое пособие / Н.А. Рыжова. – Москва : Литера, 2011. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-127. – (Современная библиотека / ред. совет.: Борисова О.О. и др. ; Вып. 85). – ISBN 978-5-91670-053-4
311.
Трофимяк Т.Б. Исследование закономерностей АДФ-рибозилирования ядерных белков в условиях лучевого поражения энтероцитов слизистой оболочки тонкого кишечника крыс [Дисертація] : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Трофимяк Т.Б. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; Львов. гос. ун-т им. И. Франко; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов, 1987
312.
Коберидзе А.В. Исследование свойств ферритовых и полупроводниковых СВЧ элементов и управление параметрами излучения на их основе [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Коберидзе А.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
313.
Родионова Т.В. Исследование строения и свойств поликристаллических пленок кремния и структур на их основе [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.10 / Родионова Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
314.
Баран В.М. Исследования переходов между компонентами тонкой структуры атома неона при неупругих столкновениях Ne*-Ne, Ne*-He [Дисертація] : дисс. ... канд. физ- мат. наук : 01.04.05 / Баран В.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
315.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
316.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
317.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
318.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
319.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
320.
Квасновський В.П. Із мороку до світла [Книга] : (московсько-жидівський синдром українського голокосту) / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 966-567-164-2
321.
Дмитренко В. Імператор Нерон. У вирі інтриг [Книга] / Володимир Дмитренко. – Львів ; Київ : Кальварія ; Саммит-книга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-663-304-3
322.
Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи [Книга] : монографія / А.А. Колупаєва. – Київ : Саммит-книга, 2009. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 240-269. – (Інклюзивна освіта). – ISBN 978-966-7889-29-6
323.
Євтух М.Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень [Книга] : монографія / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 248 с., [8] с. : табл. + Додатки: с. 238-248. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-966-483-256-1
324.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
325.
Каїра В.В. Інформаційна технологія визначення функціонального стану та терміну дозрівання кератиноцитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каїра В.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex