Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : станом на 1 січня 2010 р. / Бояров В.І. [та ін.] ; за заг. ред. : В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка ; Верховний Суд України. – Вид. 6-е, переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 894 с. – ISBN 978-966-2968-21-7
377.
Криптограми Сходу [Книга] / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріховське Т-во" ; Майстерня книги, 2010. – 176 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Жива Етика українською вперше). – ISBN 978-966-2260-35-9
378.
Пчелінцев В.О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Пчелінцев В.О. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 226 с. : іл. – ISBN 978-966-657-193-2
379.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
380.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
381.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
382.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
383.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
384.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
385.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
386.
Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. історичних наук :07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
387.
Лабораторний практикум "Програмні засоби роботи з базами даних" [Книга] : навчально-практичний посібник / Степанов В.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-676-408-2
388.
Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции [Книга] / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
389.
Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 [Книга] : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 400 с. : илл. – Библиогр.: с. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
390.
Пеньковский В.Г. Лексико-семантические особенности языка буржуазной пропаганды США по проблеме "контроля над вооружениями" [Дисертація] : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 , 10.02.19 / Пеньковский В.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1985
391.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
392.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
393.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
394.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
395.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
396.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
397.
Кондратьева Г.Н. Лингвофилософия (система и парадигма) [Книга] / Н.Г. Кондратьева ; МОНУ; Запорожский гос. ун--т. – Запорожье : Запорожский госуниверситет. – ISBN 966-599-178-7
398.
Павленко А.А. Листи з війни [Книга] : (незакінчений репортаж з передової, 1942-1943) / Адольф Павленко. – Київ : [б.в.], 2007. – 103, [1] с. : фотогр.
399.
Листки Саду Морії. 1924 [Книга] / [пер. укр. мовою Г.М. Дудки та ін. ; вступ. ст. Л.В. Шапошникової ; літ. ред. Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 978-966-2260-13-7
400.
Листки Саду Морії. 1925 [Книга] / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін. ]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 998-966-2260-27-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,