Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2010
127.
Вестник Пермского университета. Юридические науки [Журнал] = Perm university herald. Juridical sciences : науч. журнал / Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2008-. – ISSN 1995-4190
128.
Вестник Пермского университета. Юридические науки [Журнал] = Perm university herald. Juridical sciences : науч. журнал / Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2008-. – ISSN 1995-4190
129.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
130.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
131.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
132.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
133.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
134.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
135.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
136.
Кісіль І.С. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз [Книга] : у 2-х т. : монографія / І.С. Кісіль, Р.І. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет нафти і газу. – ISBN 978-966-694-126-1
137.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету [Книга] : енциклопедичний словник / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова ; редкол. : А.П. Бахчиванжи, Л.М. Голубенко, Л.В. Грибоносова та ін.]. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-299-1
138.
Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії [Книга] / Марія Матіос ; худ. С. Іванов. – Вид. 2-ге. – Львів : Піраміда, 2011. – 368 с. – ISBN 978-966-441-176-6
139.
Плешко М.В. Витоки й еволюція ідеології українського державотворення в середньовічну і ранньомодерну добу [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Плешко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
140.
Білас Л.М. Виховання національної самосвідомості особистості в процесі навчання англійської мови [Книга] : монографія / Л.М. Білас, КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2011. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-178. – ISBN 978-966-171-361-0
141.
Валєєв К.Г. Вища математика для економістів [Книга] : навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова, С.В. Дегтяр. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-346-646-0
142.
Войтенко З.В. Відновлення органічних сполук [Книга] : навчальний посібник для студентів хімічного й біологічного факультетів / З.В. Войтенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 78, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-78
143.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
144.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
145.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
146.
Лобода Ю.А. Відтворення експресивних засобів політичних промов українською мовою (на матеріалі публічних виступів політиків Великої Британії та США) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Лобода Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
147.
Лобода Ю.А. Відтворення експресивних засобів політичних промов українською мовою (на матеріалі публічних виступів політиків Великої Британії та США) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Лобода Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
148.
Яковенко Р.В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Яковенко Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
149.
Яковенко Р.В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Яковенко Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
150.
Боровинський І.М. Відтворення образної своєрідності поезій англійських та американських романтиків в українських перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд філологічних наук : 10.02.16 / Боровинський І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex