Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Дванадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 18-20 травня 2011 р. [Книга] : збірка тез доповідей / КНУТШ, Хімічний ф-т ; Укр. хімічне т-во ім. Д.І. Менделеєва. – Київ : Київський університет, 2011. – 215, [1] с. : іл., табл. – Присвячується міжнародному року хімії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
227.
Декамерон [Книга] : 10 українських прозаїків останніх десяти років : [збірка] / [уклад. С. Жадан]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – Зміст авт. : С. Андрухович, Л. Дереш, А. Дністровий, С. Жадан, І. Карпа, С. Пиркало, С. Поваляєва, Т. Прохасько, Н. Сняданко, С. Ушкалов. – ISBN 978-966-14-0808-0
228.
Держава і право [Книга] : бібліографічні посібники : анотований каталог / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна ; наук. ред. і авт. передм. Т.В. Добко]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5116-8
229.
Держава та регіони. Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
230.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
231.
Лобозинська С.М. Державне регулювання банківської системи України [Книга] : монографія / С.М. Лобозинська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 416 с. : іл. + Додаток: с. 400-413. – Бібліогр.: с. 367-399. – ISBN 978-966-613-801-2
232.
Дікань Л.В. Державний аудит [Книга] : навчальний посібник / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна ; [за ред. Л.В. Дікань]. – Київ : Знання, 2011. – 503 с. : іл. + Додаток: с. 363-503. – Бібліогр.: с. 355-362. – ISBN 978-966-346-755-9
233.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
234.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
235.
Дети нового сознания [Книга] : материалы Международной научно-общественной конференции. 2006. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2007. – 395, [5] с. : ил., портр. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: Л.В. Шапошникова, В.В. Фролов., Е.Н. Черноземова). – ISBN 978-5-86988-196-0
236.
Тополь Э. Детям до 16 воспрещается [Книга] : вечерний киносеанс : [повести] / Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 345, [6] с. – Содерж.: Невинная Настя ; Клубные девочки ; Секс при переходе от коммунизма к капитализму. – ISBN 978-5-17-063835-2
237.
Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мільчев В.І. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2011
238.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
239.
Лизунов Г.В. Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Лизунов Г.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
240.
Шевченко С.Я. Динамика пространственного заряда в молекулярных кристаллах и полимерах [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Шевченко С.Я. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
241.
Соловйова М.Й. Динаміка модульованих електронних пучків у закритичній плазмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соловйова М.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
242.
Клименко О.С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора філологічних наук:10.02.05 / Клименко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2011
243.
Молдавцев С.А. Динаміка шарошкового долота і бурильного інструменту в процесі буріння [Книга] : [монографія] / С.А. Молдавцев, В.І. Векерик ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел ; ІФНТУНГ, 2006. – 181 с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-177. – ISBN 978-966-694-072-1
244.
Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2011
245.
Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Оберемок В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
246.
Кондратюк А.І. Добром зігріте серце [Книга] : спогади, есеї, новели / Андрій Кондратюк ; [ред. Б. Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-416-224-8
247.
Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік [Книга] : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Науково-технічна б-ка ; за ред. : О.В. Шишки, І.О. Бєлоус, Н.Е. Кунанець ; [уклад. : І.О. Войтович, І.В. Гамола, Т.І. Кріп та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 788 с. – ISBN 978-617-607-036-8
248.
Духовність. Культура. Нація [Журнал] = Spirituality. Culture. Nation : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2003-. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
249.
Духовный образ России в философско-художественном наследии Н.К. и Е.И. Рерихов [Книга] : материалы Международной общественно-научной конференции. 1996. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 1998. – 340, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Рериховская научно-популярная библиотека / [редкол.: П.С. Гуревич и др.]). – ISBN 5-86988-061-0
250.
Борділовська О.А. Еволюція зовнішньополітичної стратегії Республіки Індія у постбіполярний період [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Борділовська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex