Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Ежегодный межведомственный сборник научных трудов [Журнал] : ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва, 2010-. – ISBN 978-5-85638-147-3
252.
Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) [Автореферат] : автореф. дис. .... доктора біологічних наук:03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
253.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
254.
Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
255.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
256.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
257.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
258.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
259.
Адамовський О.М. Економічна інформатика [Книга] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / О.М. Адамовський ; МОНУ ; Нац. лісотехніч. ун-т України ; Ін-т екологіч. економіки. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 153. – Бібліогр.: с. 151-152
260.
Економічний часопис - 21 [Журнал] : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
261.
Старова В.С. Екстракція катіонних форм органічних речовин міцелярними фазами на основі додецилсульфату натрію [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Старова В.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
262.
Берсірова О.Л. Елекрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Берсірова О.Л. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
263.
Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв"язками [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 288 с. : іл., табл. + Додаток: с. 282-285. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-613-710-7
264.
Шульга Т.Ф. Електроізоляційні скло- та склокристалічні покриття для маловуглецевої сталі та алюмінію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шульга Т.Ф. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
265.
Елена Ивановна Рерих [Книга] : биобиблиографический указатель : к 130-летию со дня рождения / Междунар. Центр Рерихов, Науч. б-ка ; [сост. Н.К. Воробьева]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2009. – 109, [3] с. : портр. – ISBN 5-86988-214-1
266.
Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір [Книга] : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 432 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7
267.
Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
268.
Журба М.А. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. XX ст.) [Книга] / М.А. Журба, Г.М. Кондратюк. – Київ : МП Леся, 2005. – 199 с. – Бібліогр.: с. 179-197. – ISBN 966-8126-46-7
269.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
270.
Європа та її болісні минувшини [Книга] = L"Europe et ses passes douloureux / А. Базен [та ін.] ; авт.-упоряд. Жорж Мінк і Лора Неймайєр у співпраці з Паскалем Боннаром ; [пер. з фр. Є. Морічева]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 271, [1] с. – Парал. тит. арк. фр.-Авт. зазнач. на с. 261-264. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Ідеї та історії ; вип. 4). – ISBN 978-966-521-495-3
271.
Європейська інтеграція [Книга] : навчальний посібник / Я.Й. Малик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. регіональний ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Знання, 2011. – 422 с. : таб. – Бібліогр.: с. 420-422. – ISBN 978-966-346-804-4
На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
272.
Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір [Книга] : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / Київський ун-т права НАНУ; Закарпатський держ. ун-т ; [ред. кол. : Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-301-168-4
273.
Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
274.
Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
275.
Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950 - 1960-х років [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; Київсьий славістичний ун-т. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex