Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Ряшко М.І. Життя і слово Юрія Шипа [Книга] : літературний портрет / Михайло Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 978-617-589-008-0
277.
Карпа І. Жовта книга [Книга] : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
278.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
279.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
280.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1994-. – ISSN 2077-6772
281.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
282.
Константинов А. Журналистское расследование [Книга] : история метода и современная практика : учебное пособие для профессионалов и начинающих / Андрей Константинов. – [Изд. 3-е, доп.]. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2010. – 699, [2] с., [32] с. портр. – Библиогр. с. 696-698 в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-17-069681-9
283.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
284.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
285.
Сото Е. де Загадка капіталу [Книга] = The mystery of capital : чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше / Ернандо де Сото ; [пер. з англ. М. Климчук]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 231, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-515-8
286.
Курилюк А.М. Закономірності впливу магнітних полів на структуру та структурно-чутливі властивості кристалів кремнію [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Курилюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
287.
Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси в историко-археологическом осмыслении [Книга] / Л.В. Алексеев, В.П. Богданов ; РАН, Ин-т археологии ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Исторический ф-т. – Москва : Наука, 2009. – 336 с. : илл. – Библиогр.: с. 277-317. – ISBN 978-5-02-036754-8
288.
Плаксий Ю.С. Запись информации электронным лучом на магнитооптических пленках [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Плаксий Ю.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской Cоц. революции. – Київ, 1988
289.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
290.
Заслужений професор Сумського державного університету Ігор Олександрович Ковальов [Книга] : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1968-2011 роки / Сумський держ. ун-т, Каф. прикладної гідроаеромеханіки, Б-ка ; [уклад. : І.Є. Булига, В.С. Рудецька ; відп. ред. : Н.А. Гавриленко]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 68 с. : іл. – (Біобібліографія вчених університету ; Вип. 3)
291.
Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соловйов О.В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
292.
Святун О.В. Захист прав та інтересів громадян в практиці органів зовнішніх зносин України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Святун О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
293.
Воробйов С.Г. Захист територій, прилеглих до породних відвалів, від надходження забруднювальних речовин (на прикладі Луганської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Воробйов С.Г. ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2011
294.
Вандишев В.М. Західноєвропейська філософія ХIX-XX ст. [Книга] : навчальний посібник / проф. В.М. Вандишев, доц. О.С. Переломова ; [відп. ред. В.М. Вандишев]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 152 с. – Бібліогр.: с. 148-151
295.
Защитим имя и наследие Рерихов [Книга]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-159-5
296.
Защитим имя и наследие Рерихов [Книга]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 978-5-86988-185-4
297.
Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.І. Гургула [та ін.] ; за ред. : С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 451 с. – Бібліогр.: с. 450. – ISBN 978-966-694-123-0
298.
Збірник конкурсних завдань з математики [Книга] / В.М. Мойсишин [та ін.] ; [за заг. ред. : В.М. Мойсишина, С.І. Гургули]. – Вид. 2-ге, допов. – Івано-Франківськ : Факел ; ІФНТУНГ, 2010. – 624 с. : іл. – Бібліогр.: с. 622. – ISBN 978-966-694-110-0
299.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
300.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex