Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3326.
Єна Олександр Григорович Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Єна Олександр Григорович ; КНУТШ. – Київ, 2008
3327.
Єна О.Г. Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: спец.01.01.06-аглебра і теорія чисел / Єна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008
3328.
Гуцуляк І.Р. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці республіки Польщі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Гуцуляк І.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007
3329.
Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Левчук М. В.; КНУТШ. – Київ, 2010
3330.
Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3331.
Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
3332.
Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують ії природне існування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
3333.
Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Віталій Сергійович Різник; КНУТШ. – Київ, 2006
3334.
Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Ганна Анатоліївна Осетинська; КНУТШ. – Київ, 2006
3335.
Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Зоріна Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3336.
Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олена Велеонінівна Кохановська; КНУТШ. – Київ, 2006
3337.
Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3338.
Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
3339.
Кисіль А.І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо[2,1-а]ізоіндолону, триазоло[5,1-а]ізоіндолу та імідазо[2,1-а]ізоіндолу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кисіль А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3340.
Доній Н.Є. Ціннісна динаміка масової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Доній Н.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007
3341.
Мєднікова Г.С. Ціннісно-адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Мєднікова Галина Сергіївна; КНУТШ. – Київ, 2005
3342.
Дзвінчук О.М. Часопис "Український голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981 рр.) : проблемно - тематичний та організаційний аспекти [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
3343.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
3344.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Гандзюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
3345.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Гандзюк В.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
3346.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
3347.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
3348.
Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpовi вапняки як агpоpудна база Волинi [Книга] / В.Г. Бондарчук. – 12с. – Окр.відбиток з: Корисні копалини України: Збірник
3349.
Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фавна мч. Багачки на Полтавщинi [Книга] / В.Г. Бондарчук, 1931. – 6с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди Природничо-Технічного відділу. 1931р., №14, "Четвертинний період", Вип.3
3350.
Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фауна з теpас пониззя p. Псла [Книга] / В.Г. Бондарчук. – 14с. – Окpемий вiдбиток
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex