Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3276.
Сушко О.І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини 20 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Сушко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3277.
Щолокова М.О. Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування твердих тіл [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Щолокова М.О.; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2007
3278.
Матюша П.А. Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Матюша П.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
3279.
Лук`янченко М.І. Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А.Камю і Ж.-П Сартра) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Лук`янченко М.І.; Мар"яна Петрівна Лук"янченко; КНУТШ. – Київ, 2006
3280.
Добровольська Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (1989-2006 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Добровольська І.-А.Б.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2008
3281.
Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині 19 на початку 20 ст. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Пахарєва О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3282.
Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині 19 на початку 20 ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.історичних наук: спец. 07.00.02-Всесвітня історія / Пахарєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
3283.
Канаев И.И. Френсис Гальтон. 1922-1911 [Книга] / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 136 с.
3284.
Корнійчук О.Є. Фронт [Книга] / О.Є. Корнійчук. – Москва : Воениздат, 1942. – 86с. – Книга без окончания
3285.
Корнійчук О.Є. Фронт [Книга] : Пьеса / О.Є. Корнійчук; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1942. – 80с.
3286.
Савченко В.С. Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в умовах імунотропного впливу in vitro [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Савченко Вікторія Станіславівна. – Київ, 2005
3287.
Радиш Тетяна Володимирівна Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Радиш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
3288.
Мельник С.А. Функціональний стан та адаптаційні можливості підлітків, які проживають в зоні радіактивного забруднення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Мельник С.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3289.
Бабський А.М. Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / А.М. Бабський ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008
3290.
Бабський А.М. Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу [Автореферат] : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Бабський А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3291.
Золяк В.В. Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Золяк В. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3292.
Кудрявцева А.Г. Функціонування Na+, K+ - ТА Ca2+ - АТФаз колоректальної карциноми за пухлинної прогресії [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. біол. наук :03.00.04 / Кудрявцева А. Г. ;КНУТШ. – Київ, 2009
3293.
Брайчевський Ю.С. Функціонування систем ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аниліз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Брайчевський Ю.С.; Брайчевсьчий Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2006
3294.
Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Попелюшко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
3295.
Трусов Ю . Хаджбей [Книга] : Роман- трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1974. – 560с.
3296.
Сидорець В.М. Хаотична динаміка електричних кіл з дугою [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Сидорець В.М.; НАНУ, Інститут електродинаміки. – Київ, 2009
3297.
Руднєва Т.О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка [Автореферат] : автореф. дис ... біол. наук : 03.00.06 / Руднєва Т.О.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
3298.
Сидоренко І.Г. Харизматична особистість та спільнота : морально-аспект взаємодії [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.07 - етика / Сидоренко І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3299.
Сидоренко І.Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Сидоренко І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
3300.
Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex