Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3251.
Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
3252.
Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007
3253.
Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005
3254.
Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
3255.
Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008
3256.
Білецький О.І. Укpаїнський театp. Хpестоматiя [Книга] / О.І. Білецький, Я. Мамонтов. – Хаpкiв : Мистецтво
3257.
Украинская советская энциклопедия [Книга] : В 12-ти тт. – Киев : УСЭ
3258.
Украинская ССР: Административно-территориальное деление. На 1 января 1979 года [Книга]. – Киев : Советская энциклопедия, 1979. – 512с.
3259.
Литвенко Л.М. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Литвенко Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
3260.
Яхно О.М. Україна в сучасному геополітичному просторі: (політико-медійний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олеся Михайлівна Яхно; КНУТШ. – Київ, 2006
3261.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
3262.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Семида О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3263.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.05 - романські мови / Семида О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3264.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
3265.
Ємець Т.М. Українознавча концепція В.І. Вернадського (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 / Тетяна Михайлівна Ємець ; КНУТШ. – Київ, 2006
3266.
Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення [Автореферат] : автореф. ... д-ра філос. наук:09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
3267.
Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії [Книга] / О. Дорошкевич. – К, 1945
3268.
Немкович О.М. Українська музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Немкович О.М.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008
3269.
Українська освіта у світовому часопросторі [Книга] : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада
3270.
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Піскун В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3271.
Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009
3272.
Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009
3273.
Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій [Книга]. – Київ : Політвидав України
3274.
Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. На 1січня 1972 року. [Книга]. – Київ : Політвидав України, 1973. – 815с.
3275.
Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи [Автореферат] : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,