Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3251.
Коваленко Ю.О. Формування конкурентноспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.05.01 / Юлія Олександрівна Коваленко; КНУТШ. – Київ, 2006
3252.
Шкарпетіна Марія Юріївна Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Шкарпетіна М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006
3253.
Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3254.
Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олена Вікторівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
3255.
Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
3256.
Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
3257.
Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між Україною та КНР [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008
3258.
Чикаренко І.А. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.04 / Чикаренко І.А.; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр. нац. акад. державного упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2007
3259.
Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
3260.
Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009
3261.
Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
3262.
Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009
3263.
Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3264.
Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2006
3265.
Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
3266.
Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
3267.
Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3268.
Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009
3269.
Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005
3270.
Утвенко Володимир Валерійович Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Утвенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
3271.
Пугачев О.В. Формы Дирихле и емкости, связанные с бесконечномерными вероятностными распределениями [Автореферат] : автореф. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пугачев О.В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Москва, 2009
3272.
Свірідовська Л.М. Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець 19-перша третина 20 ст) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Свірідовська Л.М.; Київський нац. ун-т к-ри і мистецтв. – Київ, 2007
3273.
Кондоглу Ф. [Фортеці [Книга] / Фотіс Кондоглу. – Афіни : Естія, 1987. – 189 с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
3274.
Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов [Книга] / Г.Н. Батурин. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. : Илл.94 + Таблиц 69. – Библиогр.: 671 назв.
3275.
Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex