Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3301.
Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
3302.
Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009
3303.
Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3304.
Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2006
3305.
Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
3306.
Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
3307.
Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3308.
Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009
3309.
Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005
3310.
Утвенко Володимир Валерійович Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина 17 - початок 18 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Утвенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
3311.
Пугачев О.В. Формы Дирихле и емкости, связанные с бесконечномерными вероятностными распределениями [Автореферат] : автореф. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пугачев О.В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Москва, 2009
3312.
Свірідовська Л.М. Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець 19-перша третина 20 ст) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Свірідовська Л.М.; Київський нац. ун-т к-ри і мистецтв. – Київ, 2007
3313.
Кондоглу Ф. [Фортеці [Книга] / Фотіс Кондоглу. – Афіни : Естія, 1987. – 189 с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
3314.
Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов [Книга] / Г.Н. Батурин. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. : Илл.94 + Таблиц 69. – Библиогр.: 671 назв.
3315.
Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008
3316.
Сушко О.І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини 20 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Сушко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
3317.
Щолокова М.О. Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування твердих тіл [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Щолокова М.О.; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2007
3318.
Матюша П.А. Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Матюша П.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
3319.
Лук`янченко М.І. Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А.Камю і Ж.-П Сартра) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Лук`янченко М.І.; Мар"яна Петрівна Лук"янченко; КНУТШ. – Київ, 2006
3320.
Добровольська Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (1989-2006 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Добровольська І.-А.Б.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2008
3321.
Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині 19 на початку 20 ст. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Пахарєва О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3322.
Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині 19 на початку 20 ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.історичних наук: спец. 07.00.02-Всесвітня історія / Пахарєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
3323.
Канаев И.И. Френсис Гальтон. 1922-1911 [Книга] / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 136 с.
3324.
Корнійчук О.Є. Фронт [Книга] / О.Є. Корнійчук. – Москва : Воениздат, 1942. – 86с. – Книга без окончания
3325.
Корнійчук О.Є. Фронт [Книга] : Пьеса / О.Є. Корнійчук; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1942. – 80с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex