Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3301.
Моркляник О.І. Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Оксана Ігорівна Моркляник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
3302.
Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
3303.
Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
3304.
Набруско В.І. Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Віктор Іванович Набруско; КНУТШ. – Київ, 2006
3305.
Литвин О.Є. Формування експортної політики України на світовому ринку зернових [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук; Спец.: 08.05.01 / Олена Євгенівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006
3306.
Гордієнко В.А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Гордієнко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
3307.
Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра економ. наук: Спец.:08.01.01 / Ковальчук С.С.; Станіслав Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2006
3308.
Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
3309.
Коритченко К.В. Формування імпульсних газорозрядних струменів в удосконаленому методі прискорення ініціації детонації [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Костянтин Володимирович Коритченко; Наук.-дослід. комплекс "Прискорювач" Нац. наук. центру "Харьків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2005
3310.
Канаєва Марія Олександрівна Формування інноваційної інфраструктури в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 02 / Канаєва М. О.; КНУТШ. – Київ, 2006
3311.
Коваленко Ю.О. Формування конкурентноспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.05.01 / Юлія Олександрівна Коваленко; КНУТШ. – Київ, 2006
3312.
Шкарпетіна Марія Юріївна Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Шкарпетіна М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006
3313.
Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3314.
Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олена Вікторівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006
3315.
Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
3316.
Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
3317.
Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між Україною та КНР [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008
3318.
Чикаренко І.А. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.04 / Чикаренко І.А.; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр. нац. акад. державного упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2007
3319.
Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
3320.
Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009
3321.
Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
3322.
Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009
3323.
Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
3324.
Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2006
3325.
Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Кобзиста О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,