Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3126.
Дегтярев О.В. Управління зовнішньоекономіною діяльностю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізіції (на прикладі космічної галузі України) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.03.03 / Дегтярев О.В.; Олександр Вікторович Дегтярєв; КНУТШ. – Київ, 2006
3127.
Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 03 / Дегтярев О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
3128.
Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки [Дисертація] : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Герасимова С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3129.
Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
3130.
Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.06.01 / Андрій Анатолійович Денисенко; КНУТШ. – Київ, 2006
3131.
Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.22 / Цюцюра С.В.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
3132.
Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.03 / Петрусь С.П.; Дніпропетровський регіональний ін-т державного управління Національної академії державного управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2007
3133.
Шаравська Анна В"ячеславівна Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Шаравська А.В.; КНУШТ. – Київ, 2005
3134.
Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Олександр Олександрович Голосов; КНУТШ. – Київ, 2006
3135.
(Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
3136.
Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
3137.
Панчешникова Л.М. Уроки по экономической географии зарубежных стран в 9 классе (из опыта работы) [Книга] / Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение. – 128с.
3138.
Бігун Я.Й. Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз-мат. наук : 01.01.02 / Бігун Я. Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3139.
Титов В.А. Усім смертям на зло [Книга] : Повість/ пер. з рос. / В.А. Титов. – Київ : Дніпро, 1973. – 156 с.
3140.
Услови размещения и пути освоения ресурсов карбонатного сырья для цементной промышленности СССР [Книга]. – Москва, 1976. – 40с.
3141.
Авенариус М.П. Условия широкого распространения электрического света [Книга] / М.П. Авенариус. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1882. – 12с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
3142.
Блавацкая Н.Н. Усовершенствование методов сжатия смешанной информации [Дисертація] : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 05.13.06 - информационные технологии / Н.Н. Блавацкая ; КНУТШ. Военный институт. – Киев : [б. и.], 2009
3143.
Марунько О.А. Усталені конструкції з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові [Автореферат] : автореф. дис. канд. ... філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Марунько О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
3144.
Постриган С.В. Усталені словосполучення в німецькому інституційному юридичному тексті : лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Постриган С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3145.
Романенко Л.В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.філологічних наук: спец. 10.01.01-Українська література / Романенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
3146.
Пушай В.І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідновинах (на матеріалах судової практики) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пушай В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
3147.
Купрій Т.Г. Утворення християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 / Купрій Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
3148.
Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3149.
Олексієнко Наталія Валентинівна Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження [Автореферат] : Афтореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 11 / Олексієнко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
3150.
Ковалев А.А. Учебник арабского языка [Книга] / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2002. – 752 с. – ISBN 5-02-018052-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex