Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3351.
Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpовi вапняки як агpоpудна база Волинi [Книга] / В.Г. Бондарчук. – 12с. – Окр.відбиток з: Корисні копалини України: Збірник
3352.
Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фавна мч. Багачки на Полтавщинi [Книга] / В.Г. Бондарчук, 1931. – 6с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди Природничо-Технічного відділу. 1931р., №14, "Четвертинний період", Вип.3
3353.
Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фауна з теpас пониззя p. Псла [Книга] / В.Г. Бондарчук. – 14с. – Окpемий вiдбиток
3354.
Четвертинний період [Книга]. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
3355.
Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака [Книга] : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
3356.
Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака [Книга] : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
3357.
Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. 18 ст.): соціо-професійний портрет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Володько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3358.
Шкриль О.О. Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі напіваналітичного методу скінчених елементів [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Шкриль О.О.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
3359.
Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / Кириченко К. В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3360.
Бризгун-Шанта Чорні хмари над золотистим полем [Книга] : повість / Леся Бризгун-Шанта ; мал. М. Пшінки. – Київ : Ярославів Вал, 2005. – 110 с. – ISBN 966-8135-19-9
3361.
Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці [Книга] : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
3362.
Сергеева Н.А. Что мы знаем о Луне [Книга] : Рек. обзор литературы / Н.А. Сергеева. – Москва : Книга, 1971. – 16с.
3363.
Когинов Ю.И. Чтобы шли корабли... [Книга] / Ю.И. Когинов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 80с. – (Наедине с самим собой)
3364.
Рудякова Г.М. Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.05-Комп"ютерні системи та компоненти / Рудякова Г.М.; Нац.тех.ун-т України "КПІ". – Київ, 2009
3365.
Тихонов М.С. Шість колон [Книга] : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
3366.
Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3367.
Попов С.В. Штучні нейронні мережі зі спеціалізованими архітектурами в задачах обробки часових рядів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук: 05.13.23 / Попов С.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
3368.
Ковалів Стефан Щаслива бабуня [Книга] : Оповіданя для молодїжи / Ковалів Стефан. – У Львові : Накладом українсько-руської видавничої спілки. – (Літературно-наукова бібліотека ; Серія 1 ; ч.130)
Зміст: Додержали тайну; Щаслива бабуня; Стріча під хрестом; Дроворуб; Пятка; Волоцюга; Свояки; Памятник на кливі; З книги міра.
3369.
Алехин В.И. Эволюция структур и рудоносность разломных зон Приазовского блока Украинского щита [Дисертація] : дис. ... д-ра геолог. наук. : 04.00.01 - общая и региональная геология / Алехин В.И. ; М-во образования и науки Украины, Донецк. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2009
3370.
Гальперин Г. Эквадор рядом [Книга] / Г. Гальперин. – Москва : Мысль, 1968. – 262с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
3371.
Экологическая генетика [Журнал] = Ecological genetics : резензируемый научно-практический журнал / ООО "Издательство Н-Л". – Санкт-Петербург, 2003-. – ISSN 1811-0932
3372.
Ибрагимова Э.Э. Экологическая оценка действия техногенных химических загрязнений на цитогенетические показатели высших растений в условиях Крыма [Дисертація] : Дисс. ... канд. биологических наук. Спец. 03.00.16 - экология / Ибрагимова Э.Э.; Мин-во образования и науки автономной республики Крым; Республиканское высшее учебное заведение "Крымский инженерно-педагогический ун-т". – Симферополь, 2007
3373.
Экологическое прогнозирование [Книга] = Ecological prognostication. – Москва : Наука, 1979. – 276 с.
3374.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
3375.
Эколого-ценотические и географические особенности растительности (к 100-летию В.В. Алехина) [Книга]. – Москва : Наука, 1983. – 269с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex