Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3376.
Соломаха І.Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Соломаха І.Г.; МОНУ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2008
3377.
Богачевська І.В. Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.11 / Богачевська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3378.
Сумцов Н.Ф. Художественные интересы Д.И. Каченовского [Книга] / Н.Ф. Сумцов. – Харьков. – 8с.
3379.
Чмелик І.В. Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщини кінця 19-20 століття [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Чмелик І.В.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
3380.
Поліщук О.П. Художнє мислення в контексті естетичної теорії [Дисертація] : Дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 - естетика / Поліщук О.П. ; Киівський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2008
3381.
Дяків О.В. Художні особлівості декоративного мистецтва Західного Поділля 19 - 20 ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Дяків О.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007
3382.
Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі ХVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Арістархова О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
3383.
Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Хорошков М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
3384.
Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Руснак І.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007
3385.
Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
3386.
Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісниках та Юрія Хорунжого [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П. ; Маріупольський держ. гуманіт.ун-т. – Маріуполь, 2008
3387.
Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 / Олеся Іванівна Стужук; КНУТШ. – Київ, 2006
3388.
Бєдакова С.В. Художньо-естетичні здобутки "празької школи" в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини кінця 19 - першої половинги 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Софія Вікторівна Бєдакова; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006
3389.
Іваненко Тетяна Олександрівна Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 05.01.03 / Іваненко Т.О.; Мін-во освіти і науки України Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006
3390.
Елітіс О. [Цар-Сонце [Книга] / Одісей Елітіс. – 9-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 43, [ 2 ] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-99-9
3391.
Софоклъ Царь Эдипъ [Книга] : приспособлено для современной сцены Гуго фонъ- Гофмансталемъ / Софоклъ ; пер. съ нъм. Т. Щепкиной-Куперникъ. – Москва : Театральная библиотека С.О. Разсохина. – 58 с.
3392.
Єна Олександр Григорович Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Єна Олександр Григорович ; КНУТШ. – Київ, 2008
3393.
Єна О.Г. Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: спец.01.01.06-аглебра і теорія чисел / Єна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008
3394.
Гуцуляк І.Р. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці республіки Польщі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Гуцуляк І.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007
3395.
Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Левчук М. В.; КНУТШ. – Київ, 2010
3396.
Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3397.
Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
3398.
Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують ії природне існування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
3399.
Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Віталій Сергійович Різник; КНУТШ. – Київ, 2006
3400.
Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Ганна Анатоліївна Осетинська; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,