Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
3401.
Мєднікова Г.С. Ціннісно-адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Мєднікова Галина Сергіївна; КНУТШ. – Київ, 2005
3402.
Дзвінчук О.М. Часопис "Український голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981 рр.) : проблемно - тематичний та організаційний аспекти [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
3403.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
3404.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Гандзюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
3405.
Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Гандзюк В.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
3406.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
3407.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
3408.
Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpовi вапняки як агpоpудна база Волинi [Книга] / В.Г. Бондарчук. – 12с. – Окр.відбиток з: Корисні копалини України: Збірник
3409.
Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фавна мч. Багачки на Полтавщинi [Книга] / В.Г. Бондарчук, 1931. – 6с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди Природничо-Технічного відділу. 1931р., №14, "Четвертинний період", Вип.3
3410.
Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фауна з теpас пониззя p. Псла [Книга] / В.Г. Бондарчук. – 14с. – Окpемий вiдбиток
3411.
Четвертинний період [Книга]. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
3412.
Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака [Книга] : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
3413.
Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака [Книга] : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
3414.
Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. 18 ст.): соціо-професійний портрет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Володько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
3415.
Шкриль О.О. Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі напіваналітичного методу скінчених елементів [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Шкриль О.О.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
3416.
Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / Кириченко К. В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3417.
Бризгун-Шанта Чорні хмари над золотистим полем [Книга] : повість / Леся Бризгун-Шанта ; мал. М. Пшінки. – Київ : Ярославів Вал, 2005. – 110 с. – ISBN 966-8135-19-9
3418.
Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці [Книга] : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
3419.
Сергеева Н.А. Что мы знаем о Луне [Книга] : Рек. обзор литературы / Н.А. Сергеева. – Москва : Книга, 1971. – 16с.
3420.
Когинов Ю.И. Чтобы шли корабли... [Книга] / Ю.И. Когинов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 80с. – (Наедине с самим собой)
3421.
Рудякова Г.М. Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.05-Комп"ютерні системи та компоненти / Рудякова Г.М.; Нац.тех.ун-т України "КПІ". – Київ, 2009
3422.
Тихонов М.С. Шість колон [Книга] : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
3423.
Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3424.
Попов С.В. Штучні нейронні мережі зі спеціалізованими архітектурами в задачах обробки часових рядів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук: 05.13.23 / Попов С.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
3425.
Ковалів Стефан Щаслива бабуня [Книга] : Оповіданя для молодїжи / Ковалів Стефан. – У Львові : Накладом українсько-руської видавничої спілки. – (Літературно-наукова бібліотека ; Серія 1 ; ч.130)
Зміст: Додержали тайну; Щаслива бабуня; Стріча під хрестом; Дроворуб; Пятка; Волоцюга; Свояки; Памятник на кливі; З книги міра.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,