Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста [Книга] : монографія : у 2 томах / за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-49-6
302.
Годич О.В. Індуктивні методи та алгоритми самоорганізації моделей даних на основі карт Кохонена [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Годич О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
303.
Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Балануца О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
304.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
305.
Григор"єва Л.І. Інтегральне радіаційне навантаження на людину в умовах Півдня України [Автореферат] : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Григор"єва Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
306.
Матусевич К.М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Матусевич К.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010
307.
Васильєва К.І. Інтертекстуальність як принцип постнекласичної естетики [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Васильєва К.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
308.
Клименко С.М. Інформаційна технологія ультразвукового технічного діагностування бурильних труб в процесі їх експлуатації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Клименко С.М. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2010
309.
Верба І.В. Історик Кость Штеппа : людина, вчений, педагог [Книга] / І.В. Верба, М.О. Самофалов ; Центр пам"яткознавства НАНУ і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2010. – 195 с. – ISBN 978-966-8999-23-9
310.
Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету [Книга] : біобібліографічний довідник / М.В. Олашин ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгрод. нац. ун-т" ; [бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога ; відп. за вип. І.О. Мандрик]. – Ужгород : Гражда, 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-176-028-7
311.
Історія адвокатури України [Книга] / Т.В. Варфоломеєва, О.Д. Святоцький, В.С. Кульчицький, З.М. Багринівський, Т.В. Кисельова; Варфоломеєва Т.В. [та ін.] ; Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; [ред. кол.: Медведчук В.В. (гол.), Варфоломеєва Т.В. та ін.]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : СДМ - Студіо. – (Адвокатура України). – ISBN 966-95568-2-1
312.
Крестовська Н.М. Історія вчень про державу і право [Книга] : навчальний посібник / Н.М. Крестовська, О.Ф. Цвіркун. – Харків : Одіссей, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-633-774-3
Для студентів юридичних вузів, юридичних факультетів, факультетів політології університетів і академій
313.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – 6-те вид. – Київ : Істина, 2009. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
314.
Історія економічних учень [Книга] : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – 782 с. – ISBN 978-966-439-104-4
Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
315.
Магда Є.В. Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939-1945 роки) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Магда, В.М. Павленко, Н.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 315 с. – ISBN 978-966-2213-32-4
316.
Історія новітньої зарубіжної літератури [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Й. Давиденко [та ін.] ; МОНУ, Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 274с. – ISBN 978-966-364-714-2
317.
Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень [Книга] : навчальний посібник / В.П. Марчук, Г.В. Марчук ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-608-840-9
318.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
319.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
320.
Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя [Книга] / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
321.
Історія української культури [Книга]. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
322.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2009. – 413 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-614-9
Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
323.
Історія України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; за ред. Г.Д. Казьмирчука ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 695 с. – ISBN 978-966-439-239-3
324.
Березюк Н.М. К.И. Рубинский : библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) [Книга] / Н.М. Березюк ; Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центр. науч. б-ка Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харьков : Тимченко, 2010. – 322 с. – ISBN 978-966-8661-48-8
325.
Єрошенко В. Казки та легенди [Книга] / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex