Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
127.
Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
128.
Скоморович І.Г. Банківські операції [Книга] : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 556 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 433–440. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-613-734-3
129.
Воробйов М.П. Без кори [Книга] : вибране : (1964 - 2007 рр.) / Микола Воробйов. – Київ : Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-7421-40-3
130.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2005. – 344 с. – ISBN 966-95596-4-2
131.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
132.
Библиотечное дело - 21 век [Журнал] : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2001-
133.
Карпенко М.І. Билини. Київський цикл [Книга] : поетичний переспів / [Карпенко М.І.]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 312 с. – ISBN 966-1516-34-1
134.
Слободяник М.С. Бібліотека. Документ. Комунікації [Книга] : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М.С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-2174-02-1
135.
Березовський А.А. Бівальвії середнього і верхнього еоцену платформної України : таксономічна ревізія,еволюція,палеогеографія і палеоекологія [Автореферат] : автореф. ... д-ра геол. наук : 04.00.09 / Березовський А.А. ; НАНУ; Ін-т геол. наук. – Київ, 2010
136.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
137.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
138.
Рильський М. В муках моїх золотих [Книга] : лірика : листи : спогади та літературно-критичні праці про поета / Максим Рильський ; ред. кол.: Опанасюк О.Є., Підпала Н.А., Рильський М.Г. ; ред.-упоряд. А. Сірик. – Житомир : АСА, 1998. – 274 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 966-7057-25-9
139.
Варіаційне числення та методи оптимізації [Книга] : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
140.
Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) [Автореферат] : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999
141.
Грабовецький В. Василь Грабовецький : життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині XX ст. [Книга] : До 125-річчя уродин / Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ. – (Печеніжиніана в постатях)
142.
Софійчук М. Вашилюк [Книга] / Михайло Софійчук, Володимир Клим-Грабницький. – Вижниця : Черемош, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-8130-69-4
143.
Даныльченко П. Введение в релятивистскую гравитермодинамику [Книга] : сборник статей / П. Даныльченко. – Винница : Нова Книга, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-382-141-2
144.
Козлов Ю.В. Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Козлов Ю.В. ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2010
145.
Махінчук М.Г. Вереснева просинь [Книга] : поезії, повість / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2009. – 184 с. – ISBN 966-7025-16-0
146.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
147.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2010
148.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал]. – Москва
  № 3. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
149.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал]. – Москва
  № 3. – 2010
150.
Андрєєва С.С. Взаємини Запорожжя і Кримського ханства періоду Нової Січі (1734-1775 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Андрєєва С.С. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex