Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Влияние мирового кризиса на стратегии левых сил в регионе постсоветской Евразии [Книга] / Алексанян А. [и др.] ; Евразийская сеть полит. исслед. ; под ред. Виталия Меркушева , Валентина Якушика. – Киев : Центр исследований проблем гражданского общества ; София, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-2374-07-0
177.
Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу [Книга] : монографія / Хільчевський В.К. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-521-516-5
178.
Лозовіцький П.С. Водні та хімічні меліорації грунтів [Книга] : навчальний посібник / П.С. Лозовський ; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет, 2010. – 276 с.
179.
Вокруг света [Журнал] : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
180.
Михальчук О.Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михальчук О.Л. ; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010
181.
Вопросы статистики [Журнал] : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 1919-. – ISSN 0320-8168
182.
Карбовський В.Л. Вплив білкових компонентів з отрути змій роду AGKISTRODON на ключові ланки системи гемостазу [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карбовський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
183.
Пурський О.І. Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та дифузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах [Автореферат] : автореф. д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Пурський О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
184.
Радзієвська С.О. Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспроможність економіки України [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Радзієвська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
185.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
186.
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Юриспруденция" / В.Г. Графский ; Ин-т гос. и права РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2005. – 752с. – ISBN 5-89123-941-8
187.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
188.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
189.
Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України) [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
190.
Барабаш О.В. Вступ до асимптотичних методів [Книга] : інтеграли та ряди : конспект лекцій для студ. фіз. фак-ту / О.В. Барабаш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 111 с.
191.
Галич О.А. Вступ до літературознавства [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / О.А. Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 288 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-227-6
Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень.
Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
192.
Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія [Книга] = Beginning theory / Пітер Баррі ; пер. з англ. О. Погинайко. – Київ : Смолоскип, 2008. – 360 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-86-9
193.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
194.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
195.
Левенко Б.А. Генетически модифицированные (трансгенные) растения [Книга] = Genetically modified (transgenic) plants : монография / Б.А. Левенко ; [НАНУ, Нац. бот. сад им. Н.Н. Гришко]. – Киев : Наукова думка, 2010. – 432 с. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-0967-4
196.
Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології [Книга] : підручник / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-521-548-6
197.
Аріон О.В. Географія туризму [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Аріон, С.І. Уліганець ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2009. – 172 с. – Шифр дубл. доп. карт. гр. – ISBN 978-966-95774-8-1
198.
Гавриленко О.П. Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування [Книга] : підручник / О.П. Гавриленко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-521-451-9
199.
Олішевська Ю.А. Геоекологічне районування: теоретико-методичний та практичний аспекти [Книга] : монографія / Олішевська Ю.А. – Київ : Сталь, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-1555-26-5
200.
Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар) [Книга] : навчальний посіібник / Павловська Т.С. ; МОНУ; Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с. – ISBN 978-966-600-447-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex