Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Забзалюк Д.Є. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007
252.
Сліпушко О. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави ( XI- перша половина XIII ст.) [Книга] : монографія / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : Аконіт, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-8001-54-3
253.
Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4
Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини.
Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
254.
Екологічна енциклопедія [Книга] : [у 3-х томах]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
255.
Екологія та природні багатства України [Книга] : загальноукраїнський проект. – Київ : Новий Світ. – ISBN 966-8296-16-8
256.
Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
257.
Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обгрунтування проблем природокористування в Луганській області [Книга] : монографія / Н.В. Бєлоусова, Т.А. Лешан ; МОН України ; Держ. заклад "Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-617-196-5
258.
Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду DAPHNE L. у природній флорі України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
259.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
260.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
261.
Економічна глобалізація [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Філіпенко А.С. [та ін.] ; за ред. А.С. Філіпенка ; ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 543с. – ISBN 978-966-439-162-4
262.
Матей В.В. Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного капіталу у світовій економіці [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Матей В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
263.
Ейсмонт Є.В. Електрофізіологічний підхід до вивчення і зниження тривожності у дітей та підлітків [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ейсмонт Є.В. ; М-во освіти і науки України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010
264.
Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
265.
Румянцева Г.І. Ефективність інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання територій пріоритетного розвитку [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Румянцева Г.І. ; НАН України; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010
266.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
267.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
268.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
269.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Журнал] : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-966-8919-85-5
270.
Гудзь С.П. Загальна вірусологія [Книга] : навчальний посібник / С.П. Гудзь, Т.Перетятко, Ю.О. Павлова ; МОНУ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010. – 264 с. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія); 978-966-613-753-4
271.
Максименко С.Д. Загальна психологія [Книга] : навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ; МАУП. – 3-тє вид., стер. – Київ : МАУП, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-608-804-1
272.
Борейко В.Е. Заповедники, заповедность и живородящий хаос [Книга] / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2010. – 48 с. : ил. – (Охрана дикой природы ; Вып. 66). – ISBN 978-966-171-229-3
273.
Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму [Книга] : підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8
Шахова Кіра Олександрівна (1926-1903)ів.
274.
Конончук Т.І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України [Книга] : монографія / Тетяна Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 216 с. – ISBN 966-95037-9-5
275.
Подколзін І.В. Збитки та їх відшкодування в договірному праві України [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Подколзін І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex