Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
327.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
328.
Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности [Книга] : сборник статей / П. Даныльченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2008. – 116 с. – ISBN 978-966-382-140-5
329.
Жук Н. Камея [Книга] / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-493-077-9
330.
Українка Л. Камінний господар [Книга] : драми / Леся Українка. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 176 с. – ISBN 966-7833-88-7
331.
Стефаник В. Камінний хрест [Книга] : для старшого шкільного віку / Василь Стефаник. – Київ : Школа, 2007. – 272с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-664-5
332.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
333.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
334.
Гришко В. Карби часу [Книга] : публіцистика : у 2 т. / Василь Гришко. – Київ : Смолоскип. – ISBN 978-966-1676-15-1
335.
Каталоги та інформаційний пошук [Книга] : матеріали науково-практичного семінару у межах секції МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату 27 листопада 2009 року / МОНУ ; Асоц. сучасних інформ. техн, Б-ка Харк. держ. ун-ту харч. та торгівлі, Наук. б-ка ХНУ радіоелектроніки ; [редкол. : Л.Д. Льовшина, В.О. Ільганаєва, В.П. Жукова, Т.Б. Грищенко]. – Харків, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-405-144-3
336.
Хецеліус О.Ю. Квантова структура надтонкої, електрослабкої взаємодій у важких атомах та ядрах [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук 01.04.16 / Хецеліус О.Ю. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010
337.
Колотов М.В. Керування перетворювачами системи орієнтації електронної платформи [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Колотов М.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
338.
Кривошеєнко О.В. Київ : від виборів до виборів. Електоральна історія столиці [Книга] / О.В. Кривошеєнко. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 220 с. – ISBN 966-542-238-9
339.
Палієнко Л.О. Київська наукова школа тематичного та комплексного атласного картографування (1950-1980) [Книга] / Лариса Палієнко ; Під. наук. ред. В.О. Шевченка. – Київ : Сталь, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-1555-23-4
340.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
341.
Павличко Д. Кирило Осьмак [Книга] : поема / Дмитро Павличко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 56 с. – ISBN 978-966-2515-27-5
342.
Ноженкова Т.М. Китайский язык. Основы деловой речи [Книга] : пособие-разговорник / Т.М. Ноженкова ; Мин-во образований. РФ ; Амурский гос. ун-т, Фак-т междунар. отношений. – Москва ; Владивосток : Муравей, 2004. – 168 с. – ISBN 5-89737-169-5168 с.
343.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
344.
Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
345.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 220 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
346.
Дегтярьов В.В. Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-акумулятивного грунтотворення і родючості природних й агрогенних чорноземів лівобережного лісостепу та степу України [Автореферат] : автореф. ...д-ра с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов В.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010
347.
Попова Г.А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ [Автореферат] : автореф. ... канд геол. наук : 04.00.22 / Попова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
348.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
349.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
350.
Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав - членів Ради Європи [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex