Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Лібералізм: ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза [Книга] : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – 2-е вид. (переробл.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 978-966-8499-81-4; 978-966-2068-11-5
377.
Головко І.В. Ліберальна демократія: умови формування та специфіка становлення [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Головко І.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010
378.
Придатченко Ю.В. Лінійна алгебра для фізиків [Книга] : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, С.Й. Вільчинський, В.А. Львов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-250-8
379.
Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Хоменко ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 400с. – До 175-річчя університету присвячується. – ISBN 978-966-364-945-0
Містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу
380.
Головачев В. Логово зверя [Книга] : [ фантастический роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 384 с. – (Стальная крыса). – ISBN 978-5-04-005474-9
381.
Шафрай Л. Люблю я тебя нечаянно [Книга] : поэзии / Людмила Шафрай. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-502-454-5
382.
Софійчук М. Людські долі [Книга] / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2009. – 388 с.
383.
Старова Л. Льубовта на генералот [Книга] = L"amour du general : роман / Луан Старова ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : Македонска акад. на науките и уметностите, 2008. – 491 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – ISBN 978-608-203-006-7
384.
Мишеска Томик Македонските клитики во балканското окружение [Книга] = Macedonian clitics in Balkan context / Олга Мишеска Томик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 103, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-608-203-014-2
385.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
386.
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми математичної освіти" [Книга] : ПМО - 2009 : 7-9 квітня 2009 року, м. Черкаси, Україна / МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін] ; [ред.кол.МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін] ; [ред.кол. Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А. та ін.]. – Черкаси, 2009. – 290 с.
387.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
388.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
389.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
390.
Шишкін О.С. Методи й засоби ідентифікації та аналізу сигналів в інформаційно-вимірювальних компонентах комп"ютерних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шишкін О.С. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010
391.
Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень [Книга] : навчально-методичний комплекс : [ для студ. вищ. навч. закл.] / Удовиченко В.В. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 100 с.
392.
Лаврів М.В. Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврів М.В. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
393.
Аль-Амморі Алі Методи та засоби забезпечення ефективності інформаційно-управляючих систем повітряних суден [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Аль-Амморі Алі ; Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2010
394.
Семчишин Ю.Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семчишин Ю.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
395.
Лукашенко В.В. Методи управління комп"ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лукашенко В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
396.
Гринчишин Т.М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп"ютерних системах з відкритими оптичними каналами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гринчишин Т.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
397.
Любіцева О.О. Методика розробки турів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з фахової підготовки менеджерів туризму / Любіцева О.О. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
398.
Оперук В.І. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оперук В.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ, 2010
399.
Боровікова М.В. Механізм формування капіталу комерційних банків України [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Боровікова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
400.
Микола Гоголь [Книга] : біобібліографічний покажчик творів письменника та літератури про його життя, творчість : Фонди Наук. біб-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. Н.А. Тарасенко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 164 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,