Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
452.
Вакулишин С. Околиці Києва [Книга] : документально-публіцистична збірка / Сергій Вакулишин. – Київ : Географіка, 2009. – 152 с. – ISBN 978-966-8804-09-0
453.
Грабовецький В. Олена Грабовецька - Рибак - моя незабутня сестра [Книга] : за спогадами минулих літ : до 100-річчя уродин / Володимир Грабовецький ; Швано-Франківський держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 52 с.
454.
Тютюнник Ю.Г. Онаслеживание ландшафта [Книга] / Ю.Г. Тютюнник ; Центр памаятниковед. НАНУ и Укр. о-ва охраны памятников ист. культ. – Київ : Київський університет, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-8999-24-6
455.
Пашнюк Л.О. Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пашнюк Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
456.
Бехта І.А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі: типологія та динаміка мовленнєвих форм [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Бехта І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
457.
Косяк Д.С. Оптимізація водоохоронних зон річок Українського Полісся [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Косяк Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
458.
Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Книга] : підручник. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-390-8
459.
Левчук Л.Т. Основи естетики [Книга] : навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Лариса Левчук, Олена Оніщенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 271с. – ISBN 966-642-326-X
460.
Сінькевич О.Б. Основи культурології [Книга] : підручник / О.Б. Сінькевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Київ; Львів : ІнЮре; Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-313-403-1; 978-966-613-720-6
461.
Основи методології та організації наукових досліджень [Книга] : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів, ад"юнктів вищих навч. закл. / МОНУ ; КНУТШ ; [авт.-упоряд.: Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.Г. та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 351, [1] с. – Загол. обкл.: Організація та методологія наукових досліджень.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та кінці кн. – ISBN 978-611-01-0082-3
462.
Бортник С.Ю. Основи мінералогії та петрографії [Книга] : навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Геологія загальна та історична" / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ, Геогр. фак-т. – Київ : Обрії, 2008. – 142 с.
463.
Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства [Книга] = Grundkurs Translatologie : навчальний посібник / Христина Назаркевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-742-8 (Ч.1)
464.
Гассан Халіль Основи побудови мереж наземного ефірного цифрового мовлення для країн з переважно гірським рельєфом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гассан Халіль ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
465.
Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності [Книга] : підручник для вищих навч. закл. / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 403с. – ISBN 978-966-439-233-1
466.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
467.
Готлиб О.М. Основы грамматологии китайской письменности [Книга] / О.М. Готлиб ; РАН, Ин-т востоковед. ; Федеральное агенство по образованию ; Иркут. гос. линвист. ун-т. – Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 284 с. – ISBN 5-17-039260-5
468.
Стефанів Т.В. Особливості банкрутства окремих юридичних осіб [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стефанів Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
469.
Гідулянова Х.В. Особливості прояву ефекту індукованого окислювального стресу в еритроцитах дітей та підлітків [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гідулянова Х.В. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010
470.
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав [Книга] / В.П. Грибанов ; [МГУ им. М.В. Ломоносова, Каф-ра гражд. права Юрид. фак-та]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Статут, 2001. – 414 с. – (Классика российской цивилистики). – ISBN 5-8354-0033-0
471.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень; спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
472.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
473.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
474.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
475.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,