Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
502.
Мандзій Л.С. Політична еліта: історія та теорія [Книга] : навчальний посібник / Л.С. Мандзій, О.Ю. Дащаківська ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 365 с. – ISBN 978-966-613-725-1
503.
Політологія [Книга] : підручник / Цвих В.Ф. [та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 671 с. – ISBN 978-966-439-237-9
504.
Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. – ISBN 978-611-01-0097-7
505.
Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
506.
Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
507.
Коваленко О.В. Полтава XVII-XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коваленко О.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2009
508.
Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму : еволюція,проблематика, поетика [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 / Єршов В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
509.
Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
510.
Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Книга] : (посібник для перекладацьких відділень вузів) / Л.Г. Верба. – Вид. 4-те, переробл. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-382-134-4
511.
Будний В. Порівняльне літературознавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Василь Будний, Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-518-485-0
512.
Геммел Д. Последний Хранитель [Книга] = The last guardian : роман / Дэвид Геммел ; пер. с англ. И. Гуровой. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Век Дракона). – ISBN 5-237-05048-4
513.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах [Книга]. – 4-те вид., змін. та доп. – Київ : Скіф, 2009. – 408 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-54-1
514.
Кива И.Я. Поэтословие [Книга] : стихотворения / Ия Кива. – Донецк : Национальний Союз писателей Украины, 2010. – 60 с. – ISBN 966-10-82-17-8
515.
Право соціального забезпечення України [Книга] : навчальний посібник / Пилипенко П.Д. [ та ін. ]; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 224с. – ISBN 978-966-8909-04-7
516.
Балюк Г.І. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В. ; КНУТШ ; Юридичний фак-т ; За ред. За ред. Г.І. Балюк. – Київ : Обрії, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-2278-05-7
517.
Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
518.
Кірмач А.В. Правове регулювання проходження державної служби: європейський досвід та його впровадження в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кірмач А.В. ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2010
519.
Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
520.
Кравець І.М. Правове становище суб"єктів організаційно-господарських повноваженнь [Книга] : монографія / І.М. Кравець. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-667-390-2
521.
Якимчук Н.Я. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в Україні [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Якимчук Н.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
522.
Павленко М.В. Правові засади банківського контролю в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Павленко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
523.
Дембіцька С.Л. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого самоврядування [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дембіцька С.Л.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010
524.
Гурська Г.А. Правові засади організації та здійснення екологічного аудиту в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Гурська Г.А. ; Нац. акд. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2010
525.
Подоляк С.А. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Подоляк С.А. ; Науково -дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex