Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Калюжний Р.А. Римське приватне право [Книга] : курс лекцій / Р.А. Калюжний. – Київ : Істина, 2005. – 144 с. – ISBN 966-7613-78-Х
577.
Казьмирчук Г. Роде наш красний: село Кальник [Книга] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-293-4
578.
Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Бугрій.В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
579.
Прімєрова О.К. Розвиток банківської системи України в умовах фінансової глобалізації [Автореферат] : авторф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прімєрова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
580.
Квеліашвілі І.М. Розвиток Державної митної служби як суб"єкта національної безпеки України [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з держ. упр. 25.00.03 / Квеліашвілі І.М. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010
581.
Маковеєнко Д.О. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Маковеєнко Д.О. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010
582.
Красножон А.В. Розвиток теорії поверхневого ефекту в феромагнітних тілах на базі ВКБ - методу та рівняння Ріккаті [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Красножон А.В. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010
583.
Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Київ : Кондор, 2006. – 296 с. – ISBN 966-8251-68-7
584.
Архангельська Ю.М. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн.наук : 05.13.06 / Архангельська Ю.М. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2010
585.
Розкаряка П.І. Розробка оптимальних за тепловими втратими систем керування позиційним електроприводом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Розкаряка П.І. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010
586.
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження [Книга] : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей / Юрій Лавріненко. – 6-те вид... – Київ : Смолоскип, 2008. – 976 с. – ISBN 978-966-8499-79-1
587.
Оленіна О.Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознавства :26.00.01 / Оленіна О,Ю. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010
588.
Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
589.
Руководство по ландшафтному планированию [Книга]. – Москва : Государственный центр экологических программ
590.
Русская Скифия [Книга]. – Москва : Мегагалактика, 2006. – 576 с. – В кн. указаны: Великия Скифия/ Н.И. Васильева ; Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема)/ Ю.Д. Петухов. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
591.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
592.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
593.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
594.
Самостійна Україна [Журнал] = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
595.
Самостійна Україна [Журнал] = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
596.
Гудінг Д. Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі [Книга] / Девід Гудінг, Джон Леннокс. – Київ : УБТ. – ISBN 966-7136-32-9
597.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
598.
Гоняный М.И. Северная лесостепь бассейна Верхнего Дона времени Куликовской битвы [Книга] : монография / М.И. Гоняный, А.Л. Александровский, М.П. Гласко ; отв. ред. Д.А. Тимофеев, А.К. Зайцев ; Гос. ист. музей ; Ин-т географии РАН [и др.]. – Москва : [Б.и.], 2007. – 208 с. : ил. – ISBN 5-89076-143-9
599.
Седьмые международные Виноградовские чтения "Русский язык в разноаспектном описании" [Книга] : материалы конференции 2003 г. / Виноградовские чтения, конф.; Правительство Москвы, Деп. образования г. Москвы, Моск. гор. пед. ун-т, Филол. ф-т. ; [отв. ред. и сост. : Е.Ф. Киров]. – Москва : МГПУ, 2004. – 320 с.
600.
Каиржанов А.К. Синергия языка [Книга] / А.К. Каиржанов. – Астана : КУЭФиМТ ; ИПЦ, 2007. – 240 с. – ISBN 9965-839-02-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,