Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Барановський М.О. Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження [Автореферат] : автореф. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Барановський М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
602.
Лепех С.М. Сімейне право України [Книга] : навчальний посібник / С.М. Лепех ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 318 с. – ISBN 978-966-613-728-2
603.
Сімейно-родинне виховання студентської молоді [Книга] : збірник нормативно-правових та методичних матеріалів / МОНУ, Ін-т інноваційних технол. і змісту освіти ; Вінниц. техн. коледж ; [упоряд. : Кузнєцова О.В., Удалова О.А., Шевчук Н.І.]. – Київ : [Прес-Реал], 2008. – 111 с.
604.
Амир-Бабенко Сквозь время. Взгляд из XXI-го века [Книга] : рассказы / Светлана Амир-Бабенко. – Вена : Инновация, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-8676-60-4
605.
Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка [Книга] : (до 80-річчя з дня народження) / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
606.
Айдачич Д. Славістичні дослідження [Книга] : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-439-316-1
607.
Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові [Книга] / [укладачі: В. Карпенко, О. Карпенко, Т. Капустіна]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 72 с. – ISBN 966-1516-13-6
608.
Словник французько-український, українсько-французький [Книга] = Dictionnaire francais-ukrainien, ukrainien-francais : [посібник для загальноосвіт. шкіл та вищ. навч. закл.]. – Ірпінь : Перун, 2002. – 528 с. – На обкл.: Nouvelle edition. – ISBN 5-7707-6409-0
609.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
610.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
611.
Толочек В.А. Современная психология труда [Книга] : учеб. пособие / В.А. Толочек. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 479 с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-272-00193-1
612.
Современное состояние адвокатуры в странах Центральной Азии : проблемы и перспективы [Книга] : материалы Международной региональной конференции (4-7 февраля 2003 г., г. Ташкент, Узбекистан). – Ташкент : [Консаудитинформ], 2003. – 224 с.
613.
Макаренко С.П. Созвездие Козерогов [Книга] : [биогр. роман] / Светлана Макаренко. – Киев : Логос, 2007. – 279 с. – ISBN 978-966-581-925-5
614.
Кривогуз И.М. Солдатские мемуары [Книга] / И.М. Кривогуз. – Москва, 2009. – 182 с. – ISBN 5-8122-0029-7
615.
Подольская Е.А. Социальная философия [Книга] : учебник / Е.А. Подольская ; Народная укр. акад. – Харьков : НУА, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-8558-85-6
616.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
617.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
618.
Байлема Т.М. Соціальна політика національних урядів України у 1917-1920 рр. (на матеріалах Подільської губернії) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байлема Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
619.
Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закл. / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
620.
Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
621.
Чигрина Н.В. Соціально-комунікативні функції читання [Автореферат] : автореф. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чигрина Н.В. ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010
622.
Данилиха Н.Р. Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Данилиха Н.Р. ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2007
623.
Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 580 с. – ISBN 978-966-521-360-4
624.
Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії [Автореферат] : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
625.
Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля [Автореферат] : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex