Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Карпенко М. Михайло Потик, крутий богатир [Книга] : билина-жарт / Вадим Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 56 с. – ISBN 966-8387-92-9
402.
Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право [Книга] : підручник / Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк ; МОН України. – 4-те вид., доповн., перероб. – Київ : Атіка, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-326-346-5
Містить аналіз доктрин, законодавства та судової практики різних держав і, насамперед,України, стосовно регулювання цивілістичних правовідносин з "іноземним елементом".Для студентів вузів,наукових співробітників,практичних праців
403.
Міжнародні відносини та світова політика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Манжола В.А. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 863 с. – ISBN 978-966-439-287-4
404.
Каиржанов А. Млечный путь Евразии [Книга] / Абай Каиржанов. – Астана : ЕНУ, 2004. – 280 с. – ISBN 9965-646-06-6
405.
Дарзаманова Р.З. Многополярный образ мира в публицистике Хуго Лёчера [Автореферат] : автореф. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Дарзаманова Р.З. ; "Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина" М-ва образования и науки Российской Федерации. – Казань, 2010
406.
Мова, суспільство, журналістика [Книга] : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 356 с.
407.
Крижановська М.В. Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної італійської мови) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Крижановська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
408.
Нікольський Ю.В. Моделі процесів аналізу даних із невизначеністю та надлишковістю [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Нікольський Ю.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
409.
Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем [Автореферат] : автореф. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Іванік О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
410.
Порва Ю.І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту с IN VITRO та вивчення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів [Автореферат] : автореф. ...; канд. біол. наук : 03.00.06 / Порва Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
411.
Мельничук С. Моя боротьба за мову, або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України [Книга] / Сергій Мельничук ; Рідновірський правий рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН) ; Рідновір. асоц. дослід. діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). – Київ, 2010. – 288 с. – (Право на мову)
412.
Луків М.В. Моя Україна [Книга] : поезії / Микола Луків. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2007. – 502 с. – ISBN 966-8963-07-5
413.
Дука Г. На пути к обществу, основанному на знаниях [Книга] : (knowledge society) / Георге Дука ; [trad. din rom.: Rodica Cujba]. – Chisinau : Stiinta, 2008. – 304 p. – (Strategia chimbarii). – ISBN 978-9975-67-014-2
414.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Книга] = An outline history of medieval and early modern Ukraine / Наталя Яковенко. – 4-те вид. – Київ : Критика, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8978-31-9
415.
Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) [Книга] : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
416.
Черниш Т.О. Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології [Книга] : навчальний посібник / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-439-289-8
417.
Народна творчість та етнографія [Журнал] = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
418.
Наука і оборона [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
419.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
420.
Наукова конференція "Молоді науковці - географічній науці" [Книга] : матеріали наукової конференції, (27-28 жовтня 2006 року, Київ) / Молоді науковці - географічній науці; КНУТШ; [ відп. за вип. М.Ю. Хорєв, І. Антіпов ]. – Київ : Обрії, 2006. – 256 с.
421.
Науковий вісник Дипломатичної академії України [Журнал] / Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України, 1998-
422.
Науковий вісник Дипломатичної академії України [Журнал] / Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України, 1998-. – ISBN 966-7196-06-2
423.
Науковий вісник Дипломатичної академії України [Журнал] / Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України, 1998-. – ISBN 966-7196-06-2
424.
Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики [Книга] : монографія / А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, І.А. Акуленко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-353-119-9
425.
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Книга] / Харитонов Є.О.[та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової ; Одес. нац.юридична акад. – Київ : Істина, 2008. – 272 с. – ISBN 966-7613-92-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex