Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Консерватизм: консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер [Книга] : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл. і доп.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 966-8499-43-3; 978-966-2068-08-5
352.
Головачев В. Консервный нож [Книга] : [ роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 400 с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-699-11942-6
353.
Конференція Українських Націоналістів [Книга] : матеріяли й документи. – Київ : Конгрес Українських Націоналістів, 1992. – 243 с.
354.
Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
355.
Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології [Книга] : навч. посібник для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. / В.С. Антонов ; МОНУ, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 336 с. – ISBN 966-568-693-3
356.
Савенко А.О. Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів [Книга] : близько 6 000 термінів / Андрій Савенко, Анна Столярова. – Київ : Логос, 2010. – 173 с. – ISBN 978-966-171-252-1
357.
Корпоративне право України [Книга] : підручник / Луць В.В. [ та ін. ] ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. В.В. Луця. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-667-392-6
358.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
359.
Кікоть А.А. Костюм в українській культурі: гендерні репрезентації [Автореферат] : автореф. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кікоть А.А. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010
360.
Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини [Журнал]. – Житомир. – ISBN 078-966-1663-08-3
361.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
362.
Когутич І.І. Криміналістика [Книга] : курс лекцій / І.І. Когутич. – Київ : Атіка, 2009. – 888с. – ISBN 978-966-326-251-2
363.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
364.
Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України [Книга] : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
365.
Удалова Л.Д. Кримінальний процес України [Книга] : підр / Л.Д. Удалова ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 352 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-029-2
366.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
367.
Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи [Книга] : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 408 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-359-9
Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
368.
Іванов Ю.Ф. Кримінологія [Книга] : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-437-035-3
Висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної і Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні
369.
Культурологія: теорія та історія культури [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тюрменко І.І. [та ін.] ; за ред. І.І. Тюрменко. – 3-те вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 370 с. – ISBN 978-611-01-0000-7
370.
Карпенко М. Купальські вогні [Книга] : Лірика 1991 - 1993 / Микола Карпенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2005. – 212 с. – ISBN 966-8387-04-Х
371.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
372.
Антонович В. Лекції з джерелознавства [Книга] = Lectures on source studies / Володимир Антонович ; ред. М. Ковальський ; Укр. вільна акад. наук в США, Іст. секція, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог ; Нью-Йорк : Українська вільна академія наук, 2003. – 382 с. : іл. – ISBN 966-7631-73-7
373.
Лібералізм: ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза [Книга] : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – 2-е вид. (переробл.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 978-966-8499-81-4; 978-966-2068-11-5
374.
Головко І.В. Ліберальна демократія: умови формування та специфіка становлення [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Головко І.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010
375.
Придатченко Ю.В. Лінійна алгебра для фізиків [Книга] : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, С.Й. Вільчинський, В.А. Львов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-250-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex