Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України ( 1972 - 2008 рр.) [Книга] : зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2008 року / упоряд. В.В. Вапнярчук. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 460 с. – ISBN 966-8184-58-0
277.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
278.
Звід кодексів України [Книга] : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
279.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
280.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
281.
Земельне право України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беженар Г.М. [та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-8909-28-3
282.
Мірошниченко А.М. Земельне право України [Книга] : підручник / А.М. Мірошниченко ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 712с. – ISBN 978-966-2183-68-9; 978-966-364-985-6
283.
Земельні відносини в Україні [Книга] : збірник інформаційно-аналітичних матеріалів (1991-2010 роки) / В.П. Горбулін [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна ; Рада нац. безп. і обор. України ; Ін-т пробл. нац. безпеки. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-8909-51-1
284.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
285.
Бердник О. Золоті ворота [Книга] : поезія, публіцистика, інтерв"ю / Олесь Бердник. – Київ : Смолоскип, 2008. – 416 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). – ISBN 978-966-1676-02-1
286.
Лейбер Ф. Избранное [Книга] : [ в 3 т. ] / Фриц Лейбер ; [ пер.с англ. С. Марченко, О. Клинченко ]. – Киев : ПТОО А.С.К. – ISBN 5-7707-0646-5
287.
Лейбер Ф. Избранное [Книга] : [ в 3 т. ] / Фриц Лейбер ; [ пер.с англ. Л. Дмитренко, С. Колесник и др. ]. – Киев : ПТОО А.С.К. – ISBN 5-7707-0647-3
288.
Лейбер Ф. Избранное [Книга] : [ в 3 т. ] / Фриц Лейбер ; [ пер.с англ. Е. Чернявская, С. колесник и др. ]. – Киев : ПТОО А.С.К. – ISBN 5-7707-0648-1
289.
Инновации в образовании [Журнал] / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
290.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
291.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
292.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
293.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
294.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
295.
Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха возрождения [Книга] : в 2 т. / И.О, Шайтанов. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00614-2
296.
История Украины [Книга] : учебник / Г.Д. Казьмирчук [и др.] ; КНУТШ. – Киев : Логос, 2010. – 751 с. – ISBN 978-966-171-262-0
297.
Шульгин В.Я. История университета Св. Владимира [Книга] / сочинение Виталия Шульгина ординарного проф. ун-та Св. Владимира ; [сост. Виктор Короткий]. – Репринтное изд. – Киев : Лыбидь, 2010. – 230, XXXVI с. : ил. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : В типографии Рюмина, 1860. – ISBN 978-966-06-0570-1
Перша спроба висвітлення історії Університету Св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) належить відомому вченому, педагогу та публіцисту Віталію Шульгину (1822-1878) – учаснику й свідку багатьох описуваних ним подій. Репринтне відтворення видання 1860 р. супроводжено ґрунтовною статтею. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вищої освіти в Україні.
298.
Головачев В. Исход зверя [Книга] : [ фантастический роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 352 с. – (Стальная крыса). – ISBN 978-5-699-12776-4
299.
Іван Франко: дух, наука, думка, воля [Книга] : матеріали Міжнар. наук. конгр., присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес. - 1 жовт. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [відп. ред. І. Вакарчук ; редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
300.
Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста [Книга] : монографія : у 2 томах / за заг. ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-48-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex