Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Соловейко О.М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз. - мат. наук 01.01.05 / Соловейко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
227.
Антощак М.М. Громадська та освітньо-наукова діяльність Миколи Олександровича Корфа [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антощак М.М. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010
228.
Гуманітарні студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться
філософією та політологією.
229.
Гуманітарні студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться
філософією та політологією.
230.
Гуржій Олександр Іванович [Книга] : доктор історичних наук, професор ; біобліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. В.В. Масненко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 64 с. – (Бібліографія вчених України ; Вип. 1)
231.
Боккаччо Дж. Декамерон [Книга] / Джованні Боккаччо ; переклад з італ. М. Лукаша ; передмова Ніколи Франко Баллоні ; Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2005. – 671 с. – (Бібліотека італійської літератури). – ISBN 966-03-3325-0
232.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
233.
Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження [Книга] : підручник / Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2010. – 242 с. – ISBN 978-966-171-292-7
234.
Джинсове покоління [Книга] : пострадянська література Закарпаття. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. – ISBN 966-8269-13-6
235.
Оваденко В.А. Дзвінник [Книга] : книга долі : (вірші, поеми літа 2003-го) / Віталій Оваденко. – Київ : Слов"янський град ; Київська гуманітарна академія "Український літературний інститут", 2006. – 496 с. – ISBN 966-8525-01-9
236.
Кэррол Д. Диалог цивилизаций [Книга] / Джилл Кэррол. – Алматы : Кекжиек-Б, 2009. – 184 с. – ISBN 9965-809-51-8
237.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
238.
Первак В.Ю. Дисперсійні наноструктури для генерації і трансформації ультракоротких світлових імпульсів [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Первак В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
239.
Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів [Книга] : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
240.
Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
241.
Шевчук С.В. Ділове мовлення [Книга] : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-8958-74-5
242.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
243.
Ошуркевич О. До джерел [Книга] : народознавчі статті, розвідки, тексти / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-361-297-3
244.
Гаврилишин Б. До ефективних суспільств [Книга] : доповідь Римському Клубові / Богдан Гаврилишин. – 3-тє укр. доп. вид. – Київ : Пульсари, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-2171-40-2
Методика аналізу суспільних устроїв, викладена автором у книзі, дозволяє порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку. У спеціальному додатку до третього українського видання "Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років" міститься панорамне бачення минулого і перспектив становлення незалежної демократичної України
245.
Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010
246.
Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження [Автореферат] : автореф. ... канд.юрид. наук : 12.00.03 / Шишка І.Р. ; Науково -дослідницький ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010
247.
Достоевский без глянца [Книга]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 460 с. – (Без глянца). – ISBN 978-5-367-00553-0
248.
Древнерусская литература [Книга] : хрестоматия. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта ; Наука, 2005. – 584 с. – ISBN 5-89349-229-3
249.
Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Історія [Книга] : доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжн. асоц. україністів, АН України ; [упоряд. : Я. Ісаєвич, Я. Грицак]. – Львів : [Атлас]. – ISBN 5-7702-0609-8
250.
Ольжич О. Дух руїни [Книга] / Олег Ольжич ; післямова Івана Дзюби. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2008. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex