Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
277.
Корж В.П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики [Книга] : рук. для следователей : учеб.-метод. пособие / В.П. Корж. – Харьков : Кроссроуд, 2011. – 303, [1] с. – На обл. кн. : Руководство для следователей. – Библиогр.: с. 297-303. – (Библиотека следователя). – ISBN 978-966-8759-59-8
278.
Турченко Ю.В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Турченко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
279.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
280.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
281.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
282.
Кияк Т.Р. Розважальна німецька мова [Книга] = Unterhaltungsdeutsch : навч. посібник / Т.Р. Кияк, В.В. Маринюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Текст нім. - Авт. та назва парал. нім. – ISBN 978-966-439-697-1
283.
Розвиток газового сектору України в контексті євроінтеграції [Книга] : правові аспекти євроінтеграції, синхронізація роботи ГТС України та ЄС, споживання, цінова політика та перспективи видобутку / Центр Разумкова. – Київ : [б. в.], 2014. – 42 с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
284.
Ващенко С.В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для металургійної галузі методом брикетування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ващенко Сергій Володимирович ; М-во чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014
285.
Мороз М.М. Розвиток наукових основ складного витягування та підвищення ефективності процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Мороз Микола Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014
286.
Ліщинська Л.Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліщинська Людмила Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
287.
Шкарупило В.В. Розробка й дослідження моделей і методів специфікації, верифікації і валідації композитних веб-сервісів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.13.05 / Шкарупило Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014
288.
Кучерик Г.В. Розробка нових процесів пом"якшення та демінералізації води для екологічно безпечних водоциркуляційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кучерик Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
289.
Южаков С.В. Розробка та дослідження методів застосування множинних перетворень для високоефективної комп"ютерної обробки та розпізнавання зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Южаков Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2014
290.
Корж В.П. Розслідування окремих видів злочинів [Книга] : навч.-метод. посібник / В.П. Корж ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 507, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-505. – (Бібліотека криміналіста). – ISBN 978-966-623-725-8
291.
Российская история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
292.
Россия - Монголия: самобытность и взаимовлияние культур в условиях глобализации [Книга] / С.-Петерб. гос. ун-т ; [редкол.: В.М. Дианова (отв. ред.) и др.]. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2009. – 359, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-288-04877-7
293.
Скрынников Р.Г. Россия накануне "смутного времени" [Книга] / Р.Г. Скрынников. – Москва : Мысль, 1981. – 203, [4] с., [12] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 185-204
294.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
295.
Русско-английский и англо-русский соварь [Книга] : [более 20 000 слов : для студ. вузов, учащихся ст. классов и техникумов]. – Минск : Беларусь, 1991. – XI, 305, [2] с. – Печ. по изд.: The vest pocket Russian dictionary. New York: Random House, 1962. – ISBN 5-339-00934-X
296.
Шилдт Г. С++: базовый курс [Книга] = С++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 620, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг. : New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2003. - Предм. указ.: с. 610-620. – (Изучайте C++ с профессионалом !). – ISBN 978-5-8459-1889-5
297.
Світові фінанси [Книга] : сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / [О.І. Рогач та ін.] ; за заг. ред. О.І. Рогача ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд.та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-686-5
298.
Рухия Бюльбюль кызы Заманова Свойства множества решений задачи управления в некоторых системах с распределенными параметрами и необходимые условия оптимальности как обычных, так и обобщенных управлений [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра философии по математике : 12.14.01 / Рухия Бюльбюль кызы Заманова ; М-во образования Азерб. респ., Бакин. гос. ун-т, Ин-т прикладной математики. – Баку, 2014
299.
Теребушко Ю.Р. Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Теребушко Юрій Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014
300.
Усеинов Т.Б. Семантический аспект поэзии Газаи [Книга] : (газельное наследие крымского хана) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 139, [1] с. – Библиогр.: с. 107-115. – (Литература крымских татар ; кн. 1). – ISBN 978-966-354-278-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex