Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
252.
Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
253.
Сатсварупа Прабхупада: Человек. Святой. Его жизнь. Его наследие [Книга] : [пер. с англ.] / Сатсварупа дас Госвами. – [Изд. 2-е]. – Москва : Bhaktivedanta book trust, 2013. – 512 с., [8] л. цв. ил. – Кн. опис. по обл. – ISBN 978-5-906504-02-9
254.
Шумна Л.П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки [Книга] : монографія / Л.П. Шумна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. техн. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 380, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-380. – ISBN 978-966-7496-54-8
255.
Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
256.
Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
257.
Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
258.
Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
259.
Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
260.
Православний вісник [Журнал] : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
261.
Православний церковний календар [Журнал]. – Київ
262.
Православний церковний календар [Журнал]. – Київ
263.
Собота К. Принцип правної держави [Книга] : [конституц.-правні та адмін.-правні аспекти] / Катаріна Собота ; [пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд]. – Київ : ВАІТЕ, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs - und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota.Tubingen, 1977. (Jus publicum; Bd. 22). - На обкл. та тит. арк. зазнач. вид-во і серія ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-33-7
264.
Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку [Книга] / Г.П. Тимченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8602-29-3
265.
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
266.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології [Журнал] = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ : ДІА, 1988-. – ISSN 2304-8336
267.
Проблеми цивільних правовідносин у сучасній Україні [Книга] : монографія / [Шевченко Я.М. та ін.] ; за заг. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 347, [1] с. – Присв. 95-річчю НАН України та 20-річчю Нац. акад. правових наук України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : дод. до юрид. журн. "Право України" ; вип. 33). – ISBN 978-966-458-521-4
268.
Русакова Т.І. Прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту в умовах міської забудови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Русакова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014
269.
Промисловість та підприємництво України [Книга] : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
270.
Ігнатов О.М. Протидія загальнокримінальній насильницькій злочинності в Україні [Книга] : монографія / О.М. Ігнатов. – Харків : Диса Плюс, 2013. – 649, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 508-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-23-6
271.
Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищої школи [Книга] : монографія / Г.Г. Цвєткова ; М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Кальміус, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-617-7154-06-7
272.
Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
273.
Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-599-430-5
274.
Шевченко Н.Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності [Книга] = Psychological determinants of professional activity"s personal sense transformation : монографія / Н.Ф. Шевченко, С.С. Бабич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст парал. англ. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2
275.
Васильчук Г.М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс [Книга] / Г.М. Васильчук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 312, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-599-314-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex