Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Богачев І.В. Система контролю характеристик ультразвукового поля з використанням малоапертурних магнітострикційних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богачев Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
302.
Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
303.
Неліпа Д.В. Системний аналіз в політології [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-298, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0597-2
304.
Зрайко Р.І. Системно-інформаційне моделювання психіки (SIMTIM-технологія) [Книга] / Роман Зрайко, Лариса Карп"юк. – Київ ; Рівне : Овід. – ISBN 978-966-8179-86-0
305.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
306.
Лисицков А.В. Смягчение наказания: политико-правовой аспект [Книга] : монография / Лисицков А.В. ; под общ. ред. А.Н. Литвинова. – Харьков : НікаНова, 2013. – 279 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2526-81-8
307.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
308.
Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
309.
Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії [Книга] : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
310.
Рудковська О.В. Стабілізаційна обробка води для екологічно безпечних систем водоспоживання в енергетиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рудковська Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
311.
Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств [Книга] / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
312.
Савченко О.В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштабного розкладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Савченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
313.
Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради [Книга] / Алексєєв В.М. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 75, [1] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-7096-15-2
314.
Миронюк Р.В. Суб"єкти адміністративно-деліктного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Миронюк Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
315.
Ткачук М. Суб"єктно-об"єктна структура української лірики XIX - XX століть [Книга] / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 182, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-0
316.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
317.
Усеинов Т.Б. Сущность и особенности средневекового крымскотатарского аруза [Книга] : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 128, [2] с. – Библиогр.: с. 114-126. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 3). – ISBN 978-966-354-294-2
318.
Сходознавство і візантологія в Україні в іменах [Книга] : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-6137-2
319.
Тарас Шевченко: галицький вимір [Брошура] / Дмитро Каднічанський [та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Львів. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Кри"якевича НАН України, 2014. – 35, [1] с., [2] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 30-35. – ISBN 978-966-02-7174-6
320.
Шульц Н.А. Творчість і педагогічна діяльність Дмитра Жудіна в контексті культурного життя Кам"янеччини кінця XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шульц Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
321.
Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям [Книга] : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
322.
Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
323.
Полякова М.В. Теоретичні основи, методи та базові інформаційні технології сегментації візуальної інформації на основі узагальнених вейвлет-функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Полякова Марина Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
324.
Посохов І.М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій [Книга] / Ігор Посохов. – Харків : Слово, 2014. – 499 с. : табл. – Бібліогр.: с. 407-453. – ISBN 978-617-7035-00-7
325.
Ребрій О.В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Ребрій Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex