Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Ільчук В.П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону [Книга] : монографія / В.П. Ільчук, І.О. Хоменко, І.В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-367. – ISBN 978-966-7496-51-7
127.
Книги з бібліотеки Вінницької "Просвіти" (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва [Книга] : каталог / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. вступ. ст., уклад. О.В. Сафронова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 107, [1] с. – Покажч.: с. 78–106. – Бібліогр. у підрядк. прим.
128.
Вірченко В.Г. Комбінаторно-варіаційне геометричне моделювання технічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Вадим Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т бід-ва і архітектури. – Київ, 2014
129.
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008-2013) [Книга] / [сост. В.Ф. Грызлов]. – Москва : Издательство ИТРК, 2013. – 455, [1] с. – Загол. обл.: КПРФ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008-2013). - Указ.: с. 433-446. – ISBN 978-5-88010-317-1
130.
Переїденко А.В. Комп"ютеризована система діагностики виробів з композиційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. . канд. техн. наук : 05.13.05 / Переїденко Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
131.
Проскурін М.М. Композиційні покриття активними діелектриками на сплавах алюмінію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Проскурін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
132.
Літічевський В.О. Композиційні сцинтиляційні елементи на основі дисперсного селеніду цинку і оксидних сцинтиляторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Літічевський Владислав Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014
133.
Мильчакова О.В. Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы организации [Книга] / О.В. Мильчакова. – Москва : ДПК Пресс, 2013. – 172, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-045-0
134.
Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
135.
Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
136.
Филюк В.В. Концентрація ринків та її регулювання в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Филюк Василина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
137.
Тупіцина І.А. Кристали вольфрамату кадмію з поліпшеними сцинтиляційними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тупіцина Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014
138.
Усеинов Л.Б. Крымскотатарские сказки [Книга] : происхождение и развитие / Ленур Бекирович Усеинов ; Крымский инженерно-педагогический ун-т. – Симферополь : ДиАйПи, 2006. – 185, [1] с. – Библиогр.: с. 175-185. – ISBN 966-8180-41-0
139.
Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Ашыка Омера [Книга] : 3400 слов / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [сост.: А. Меметов, Т.Б. Усеинов]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2010. – 130 с. – Библиогр.: с. 8-9. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 4). – ISBN 978-966-354-340-6
140.
Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы Джевхери [Книга] : 2800 слов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; [сост.: Грицик Л.В., Усеинов Т.Б.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 131, [1] с. – Библиогр.: с. 8-9. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 6). – ISBN 978-966-354-478-6
141.
Усеинов Т.Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири [Книга] = Кримськотатарська література доби Середньовіччя / Усеинов Т.Б. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 966-7283-39-9
142.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
143.
Шевельов Ю.В. Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського [Книга] / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 385, [3] с. : портр. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. - Покажч. імен: с. 352-376. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8798-97-9
144.
Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні [Книга] / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 498, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-485, в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-79-5
145.
Математика. Письмовий іспит (з тестуванням) [Книга] : зразки екзаменаційних білетів з розв"язками : екон. ф-т, мех.-мат. ф-т, ф-т кібернетики, ін-т міжнар. відносин. – Київ : Альфа, 2007. – 228, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 228
146.
Зорич В.А. Математический анализ [Книга] : учеб. для студ. мат. и физ.-мат. факультетов и специальностей вузов / В.А. Зорич. – Изд. 4-е, испр. – Москва : МЦНМО. – ISBN 5-94057-056-9
147.
Вижва С.А. Математична обробка сейсмічних даних [Книга] : навч. посібник для студ. геологічних спец. ВНЗ / С.А. Вижва, А.П. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-439-701-5
148.
Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2014" [Книга] = Proceedings of XII International scientific-practical conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna 2014" : 25-28 берез. 2014 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.]
149.
Металлургические процессы и оборудование [Журнал] : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
150.
Шпакович В.В. Методи і комп"ютерні засоби паралельно-ієрархічного перетворення для ефективного розпізнавання динамічних зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шпакович Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,