Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2676.
Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2677.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
2678.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
2679.
Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17 - 18 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
2680.
Берзон И.С. Сейсморазведка тонкослоистых сред [Книга] / И.С. Берзон. – Москва : Наука, 1976. – 224 с.
2681.
Агабальянц Е. Секрети одного мінералу [Книга] / Е. Агабальянц. – Київ : Веселка, 1975. – 159с.
2682.
Понтон Л. Сексуальная жизнь подростков [Книга] = The sex lives of teenagers : открытие тайного мира взрослеющих мальчиков и девочек / Линн Понтон. – Москва : Институт Психотерапии, 2001. – 272 с. – ISBN 5-89939-045-Х
2683.
Шандор Ф.Ф. Секуляризація як об"єкт соціологічної рефлексії [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.03 / Федір Федорович Шандор; КНУТШ. – Київ, 2006
2684.
Перекрестов В.І. Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації [Автореферат] : Автореф.дис. ...д-ра техн.наук: 01.04.07 / Перекрестов В.І.; Вячеслав Іванович Перектрестов; НАН України; Ін-т електрофіз. і радіац. технол. – Харків, 2006
2685.
Селекция и семеноводство [Книга]. – Киев : Урожай, 1969. – 140с. – (Респ. межведом. тем. науч. сб. : Вопросы селекции и семеноводства, генетические и физиологические исследования ; Вып. 13)
2686.
Село над Десною - Шестовиця [Книга] : збірник статей і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України ; [ відп. ред. О.Б. Коваленко та ін. ]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 344 с. – ISBN 976-966-340-336-6
2687.
Шевчук А.В. Селянська реформа 1981 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губерні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Андрій Володимирович Шевчук; КНУТШ. – Київ, 2006
2688.
Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2689.
Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке [Книга] : монография / Приходько Анна Ильинична ; МОНУ ; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2004. – 321с. – ISBN 966-599-135-3
2690.
Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
2691.
Манжос Юрій Семенович Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності програмного забесепчення інформаційно-управляючих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 06 / Манжос Ю. С.; Мін-во освіти і науки України; Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007
2692.
Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Гейко Т. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2693.
Дьяков С.І. Семантичні чинники суб"єктності майбутнього педагога [Автореферат] : Автореф. дис. ...кагд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Іванович Дьяков; Ін-т психол. ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2006
2694.
Белов М.И. Семен Дежнев (1648-1948) [Книга] : К трехсотлетию открытия пролива между Азией и Америкой / М.И. Белов. – Москва : Главсевморпути, 1948. – 168с.
2695.
Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций [Книга] : С аргументом, выраженным в часовой мере... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1976. – 304с.
2696.
Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций [Книга] / Л.С. Хренов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1971. – 406с.
2697.
Есипов В. Семинария уголовного права в Галле [Книга] / В. Есипов. – Варшава : Тип.Варш.учебн.округа, 1893. – 10с.
2698.
Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол.наук: 10.02.16 / Мосьпан Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2699.
Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Бабенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2700.
Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі [Книга] / Ігор Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-453-046-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,