Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2651.
Хренов Л.С. Семизначные таблицы тригонометрических функций [Книга] / Л.С. Хренов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1971. – 406с.
2652.
Есипов В. Семинария уголовного права в Галле [Книга] / В. Есипов. – Варшава : Тип.Варш.учебн.округа, 1893. – 10с.
2653.
Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол.наук: 10.02.16 / Мосьпан Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2654.
Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій у комунікативній стратегії українського телебачення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Бабенко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2655.
Лімборський І.В. Сентименталізм в українській літературі [Книга] / Ігор Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-453-046-7
2656.
Мирний П. Серед степів [Книга] : Оповідання / Панас Мирний. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 32 с. – (Загальна б-ка ; №208)
Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10
р.в. [1919-1932]
2657.
Шпак В.К. Серпневий зорепад [Книга] : вибрані поезії / Валерій Шпак. – Черкаси : Засвітки, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7712-04-4
2658.
Кащенко Н.Ф. Сибирские высшие женские курсы, их положение, нужды и надежды [Книга] / Н.Ф. Кащенко. – Томск : Тип.Сибир.т-ва печат.дела, 1912. – 12с.
2659.
Іщенко М.О. Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв"язку з просторово-часовим кодуванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Іщенко М.О.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2009
2660.
Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2661.
Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04-спеціальні та галузеві соціологіїї / Огаренко Т.О.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008
2662.
Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец.23.00.01-Теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2663.
Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2664.
Чепуров А.Н. Синий Утес [Книга] : Стихи и поэмы / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 159с.
2665.
Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2666.
Сидоренко Г.Ю. Синтез автоматизованої системи управління якістю механічної обробки поверхні на основі статистичної оцінки параметрів шорсткості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Сидоренко Г.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
2667.
Кардаков Олександр Юрійович Синтез двомірних систем керування основними параметрами двороторного газотурбінного двигуна [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Кардаков О.Ю.; Мін-во промислової політики України Науково-виробнича корпорація "Київський інститут автоматики". – Київ, 2005
2668.
Поляков В.В. Синтез і аналіз оптимальної системи управління посадкою літаків на необладнані штатними радіотехнічними засобами аеродроми [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.13 / Поляков В.В.; Мін-во промислової політики України; Центральний науково-дослідний ін-т навігації і управління. – Київ, 2008
2669.
Джигирей І.М. Синтез і оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.21 / Джигирей І.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2670.
Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об"єктів керування за умов невизначеності [Автореферат] : Атореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.03 / Полонський О.Д.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2671.
Коломицев М.О. Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією сумарної смуги частот [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Коломицев М.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2672.
Колядін Володимир Леонідович Синтез непараметричних процедур вторинної обробки даних в радіотехнічних системах на основі некласичних методів статистики [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Колядін В.Л.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005
2673.
Бобух В.А. Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бобух В.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2674.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
2675.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex