Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2651.
К"юсак Д. Самого сонця замало [Книга] : Роман / Д. К"юсак. – Київ : Молодь, 1971. – 277с.
2652.
Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Володимир Володимирович Некрашевич; КНУТШ. – Київ, 2006
2653.
Адамов А.А. Сборник задач по высшей математике [Книга] / А.А. Адамов, проф. ; 1 Петрогр. политехн. ин-т. – 2-е изд. – Москва : Гос. изд-во, 1922. – [6], 234, [2], III с.
2654.
Лучшева А.А. Сборник задач по гидрометрии [Книга] : Учебное пособие для техникумов / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 295 с.
2655.
Бычков Ф. Сборник примеров и задач, относящихся к курсу элементарной алгебры [Книга] / Ф. Бычков. – 22 изд. – С.-Петербург, 1911. – 574с.
2656.
Андреев К.А. Сборник упражнений по аналитической геометрии [Книга] / К.А. Андреев. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1892. – 204с.
2657.
Квітка-Основ"яненко Сватання на Гончарівці [Книга] : Українська опера на три дії / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Вид. І. Самоненко, 1914. – 63с.
2658.
Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2659.
Маршавін Д.Ю. Світ праці [Книга] : робочий зошит з професійної орієнтації молоді, захисту її прав у трудовій сфері та професійному навчанні / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДЗСУ-ІПЕК, 2007. – 68 с. – ISBN 978-966-8640-46-9
2660.
Ороховська Л.А. Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів:філософсько-історичний та соціокультурний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ороховська Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2661.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
2662.
Фігурний Ю.С. Світочі українознавства [Книга] : монографія / Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. ; МОН України, НДІ українознавства, Відділ укр. етнології і геополітики та геостратегії. – Київ : [б. в.], 2008. – 146 с. – Бібліогр.: в кінці розд.
2663.
Рудницька У.Б. Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Рудницька У.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007
2664.
Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політики системи [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
2665.
Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2666.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
2667.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
2668.
Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17 - 18 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
2669.
Берзон И.С. Сейсморазведка тонкослоистых сред [Книга] / И.С. Берзон. – Москва : Наука, 1976. – 224 с.
2670.
Агабальянц Е. Секрети одного мінералу [Книга] / Е. Агабальянц. – Київ : Веселка, 1975. – 159с.
2671.
Понтон Л. Сексуальная жизнь подростков [Книга] = The sex lives of teenagers : открытие тайного мира взрослеющих мальчиков и девочек / Линн Понтон. – Москва : Институт Психотерапии, 2001. – 272 с. – ISBN 5-89939-045-Х
2672.
Шандор Ф.Ф. Секуляризація як об"єкт соціологічної рефлексії [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.03 / Федір Федорович Шандор; КНУТШ. – Київ, 2006
2673.
Перекрестов В.І. Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації [Автореферат] : Автореф.дис. ...д-ра техн.наук: 01.04.07 / Перекрестов В.І.; Вячеслав Іванович Перектрестов; НАН України; Ін-т електрофіз. і радіац. технол. – Харків, 2006
2674.
Селекция и семеноводство [Книга]. – Киев : Урожай, 1969. – 140с. – (Респ. межведом. тем. науч. сб. : Вопросы селекции и семеноводства, генетические и физиологические исследования ; Вып. 13)
2675.
Село над Десною - Шестовиця [Книга] : збірник статей і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України ; [ відп. ред. О.Б. Коваленко та ін. ]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 344 с. – ISBN 976-966-340-336-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex