Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2626.
Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2627.
Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001
2628.
Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2629.
Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцман М.Я.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2008
2630.
Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Волкова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
2631.
Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.02.01 / Топчій Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2632.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009
2633.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2634.
Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Лянна О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2635.
Сухомлінова Наталія Миколаївна Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Сухомлінова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
2636.
Пушкин А.С. Романы, повести, драматические произведения [Книга] / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 544с.
2637.
Шекспір В. Ромео і Джульєтта [Книга] : Трагедія на 5 дій / В. Шекспір; З англ. пер. А. Гозенпуд. – Харків : Мистецтво, 1937. – 199с.
2638.
Безчотнікова С.В. Російська літературна антиутопія межі 20-21 столітть:динаміка розвитку, вектори модифікацій, типологія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.02 - російська література / Безчотнікова С.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008
2639.
ВініченкоТ.С Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та охорона) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / ВініченкоТ.С.; Вініченко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
2640.
Кремлев С. Россия и Германия: вместе или порознь? [Книга] : СССР Сталина и рейх Гитлера / Сергей Кремлев. – Москва : АСТ; Астрель ; Транзиткнига, 2004. – 384с. – (Великие противостояния : Запад против России). – ISBN 5-17-020639-9
2641.
Рудоносность и геологические формации структур земной коры [Книга]. – Ленинград : Недра, 1981. – 423с.
2642.
Бобылев Д. Руководство к курсу теоретической механики [Книга] : (Кинематика, кинетика и гидростатика) / Сост. провессором института Д. Бобылевым; Ин-т инженеров путей сообщения. – Санктпетербург, 1886. – 476 с.
2643.
Бируков Б.И. Руководство по биологии [Книга] : для студентов - медиков и биологов / Б.И. Бируков. – 2-е изд., перераб. и доп. с 251 ил. в тексте. – Берлин : Медицинское издательство"Врач", 1923. – XI, 262 с. : ил.
2644.
Брун Г. Руководство по вариационному исчислению [Книга] / Составленное Г. Бруном. – Одесса : Тип. Т. Неймана и комп., 1848. – 195с.
2645.
Шаровольський І.В. Румунські запозичені слова в українській мові [Книга] / Іван Шаровольський. – Київ, 1929. – С. 52-65. – Окр. відб. з: Збірник заходознавства УАН, К., 1929, № 1
13 травня 1926 р. цю статтю було зачитано в Українській Академії Наук, як доповідь на спільнім засіданні Комісії Заходо-й Америкознавства, Комісії Історичного словниката Інституту Української Наукової Мови
2646.
Русловые процессы [Книга] : Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2647.
Гавреленков В. Русские путешественник Н.М. Пржевальский [Книга] / В. Гавреленков. – Москва, 1974. – 143с
2648.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
2649.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
2650.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,