Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2626.
Бардахівська Квітослава Ігорівна Розробка та екперементальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Бардахівська К.І.; КНУТШ. – Київ, 2005
2627.
Ховавко О.І. Розробка теплофізичних і технологічних засад рециркуляції та регенерації водню при відновленні залізних порошків [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Ховавко О.І.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007
2628.
Пенчук Ю.М. Розробка технології інтерферонів і типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Пенчук Ю.М.; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2007
2629.
Сорокін Є.Л. Розробка технології підвищення якості коксу шляхом внесення мінеральних добавок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Сорокін Є.Л.; М-во промислової політики України; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2006
2630.
Маладика І.Г. Розроблення вогнегасних вогнезахисних засобів для деревини на основі багатокомпонентних сумішей речовини [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.02 / Маладика Ігор Григорович ; Харків. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2006
2631.
Хоменко С.М. Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Хоменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
2632.
Бабко А.К. Розчиннiсть осадiв у кислотах [Книга] / А.К. Бабко. – Київ : КУ iм. Т.Шевченка, 1935. – С. 155-161. – Окр. выдбиток з: Наукові записки КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1935, т. 1, ч. 4
2633.
Мазуренко Олександр Володимирович Розширення можливостей та підвищення точнісних характеристик радіотехнічних систем проводки суден по фарватеру методами радіокерування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Мазуренко О.В.; Мін-во освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005
2634.
Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.04-Біохімія / Кравченко О.О. – Київ, 2009
2635.
Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2636.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2637.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2638.
Федевич Ю.М. Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експерименті та у хворих на рак легенів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Федевич Ю.М.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Львів, 2009
2639.
Дзюбенко Н.В. Роль глутаманатних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Дзюбенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2640.
Дзюбенко Н.В. Роль глутаманатних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.13-Фізіологія людини та тварини / Дзюбенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2641.
Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2642.
Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001
2643.
Москаленко В.В. Роль нелінійних взаємозв"язків точкових та протяжних дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опроміненням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Москаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2644.
Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцман М.Я.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2008
2645.
Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Волкова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
2646.
Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.02.01 / Топчій Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2647.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009
2648.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
2649.
Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Лянна О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2650.
Сухомлінова Наталія Миколаївна Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Сухомлінова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,