Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2751.
Москальова Ю.П. Системи підпросторів та *_зображення алгебр, породжених проекторами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Москальова Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2006
2752.
Селін Ю.М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Селін Ю.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
2753.
Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2754.
Якименко К.М. Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук 05.13.06 / Костянтин Миколайович Якименко; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006
2755.
Дегтяр В.У. Системы управления базами данных [Книга] : Обзор. Мат. методы исслед. в геологии / В.У. Дегтяр. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 33 с.
2756.
Мойсєєв В.А. Ситетичні алмази [Книга] / В.А. Мойсєєв. – Київ : Наукова думка, 1974. – 94с.
2757.
Корнилов В. Сказать не желаю... [Книга] : Повесть об Викторе Обнорском / В. Корнилов. – Москва : Политиздат, 1973. – 415с. – (Пламенные революционеры)
2758.
Вовчок Марко Сказки и быль [Книга] / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Краевского, 1974. – разд.паг. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
2759.
Скарбослов [Книга] : російсько-український словник маловідомих слів та виразів : близько 25 000 слів. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 324с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-50-9
2760.
Храпатий С.В. Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних системах на основі каолінів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Храпатий С.В.; МОіНУ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2007
2761.
Кулаковська І.В. Скінченні орієнтованні графи та їх застосування в структурній теорії кілець [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кулаковська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2762.
Семеняка С.О. Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Семеняка С.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
2763.
Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних ізометрій простору 2-адичних чисел [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Морозов Д.І. ; Національний Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008
2764.
Петрук Володимир Іванович Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Петрук Володимир Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2005
2765.
Краєв В.Ф. Склад і властивості лесових порід Північного Причорномор"я [Книга] / В.Ф. Краєв. – Київ : Наукова думка, 1973. – 310 с.
2766.
Огородник І.В. Складні фосфати титану, цирконію та гафнію [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. хім. наук : спец.: 02.00.01 - неорг. хімія / Огородник І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2767.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
2768.
Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006
2769.
Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Гут Н.В.; КНУТШ, Ін-т філологія. – Київ, 2009
2770.
Ковтун Тетяна Володимирівна Словесні символи першоелементів буття у тексті російської казки та внутрішньому лексиконі людини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ковтун Т.В.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2005
2771.
Слово про Івана Виргана [Книга] : статті, спогади / [ упорядники: Н.І. Вергун, В.М. Коваленко ]. – Черкаси : Ю.Чабаненко, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-493-070-0
2772.
Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В. ; М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009
2773.
Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2774.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
2775.
Івко Сергій Олександрович Смугові фільтри з перестроюванням частоти на комбінованих хвилеводно-діелектричних ланках для відомчої техніки багатоканального радіозв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Івко С.О.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,