Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2851.
Манжула В.І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід"статистичних систем на основі аналізу інтервальних даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Манжула В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
2852.
Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2853.
Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2854.
Кононенко А.В. Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кононенко А.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
2855.
Клименко Павло Павлович Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла кон"юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Клименко П.П.; КНУТШ. – Київ, 2005
2856.
Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
2857.
Высоцкий И.В. Структурно-геологическая съемка [Книга] / И.В. Высоцкий. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1946. – 87с.
2858.
Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.03 / Галагуз Т.А.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
2859.
Гріпцов В.І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Гріпцов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
2860.
Антонюк М.О. Структурно-семантичні та функціональні характеристики давньоанглійської метафори [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04-германські мови / Антонюк М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
2861.
Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Мельник О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
2862.
Рожков І.М. Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз - периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та їх корекції [Автореферат] : Автореф. дис. ... біолог. наук: 03.00.11 / Рожков І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2863.
Палагеча Роман Миколайович Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Палагеча Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2864.
Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет [Автореферат] : Автофер. дис. ... канд.біологічних наук:спец. 03.00.11.- Цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2865.
Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2008
2866.
Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - історія та теорія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2867.
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Киев, 2009
2868.
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2869.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
2870.
Егоров Б. Ступив на стезю сатиры... [Книга] : Сборник рассказов / Б. Егоров. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 302с. – (Молодые писатели)
2871.
Кульчицька О.І. Суб"єкти права соціального забезпечення України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.05 / Кульчицька О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
2872.
Чернявська Л.Н. Суб"єктивність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Чернявська Л.Н.; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2007
2873.
Івановська О.П. Суб"єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Івановська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
2874.
Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2875.
Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.О. Богославська ; Донецький юрид. ін-т Луган. держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [б. в.], 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex