Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2801.
Іванисько С.І. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук : спец. 07.00.01 - Історія України / Іванисько Світлана Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
2802.
Черносвитов Е.В. Социальная медицина [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Черносвитов. – Москва : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304 с. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00542-1
2803.
Социально-экономические проблемы природопользования [Книга]. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1978. – 144с.
2804.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
2805.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
2806.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
2807.
Забловський Андрій Володимирович Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців другої половини 19 - початку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.05 / Забловський А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
2808.
Іщук Н.В. Соціальна адаптація православ"я: філософський аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Іщук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2809.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
2810.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
2811.
Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2812.
Ні Вей Юнь Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Ні Вей Юнь; КНУТШ. – Київ, 2006
2813.
Куранова С.І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. із соц. комунікацій: 27.00.01 / Куранова С.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2814.
Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горохов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2815.
Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2816.
Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2817.
Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009
2818.
Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2819.
Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2820.
Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови [Книга] : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
2821.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008
2822.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2823.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
2824.
Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2825.
Лукиан ... Сочинения [Книга] : [в 2 т. ] / Лукиан. – Москва : М. и С. Сабашниковы. – (Памятники мировой литературы. Античные писатели)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,