Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2801.
Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2802.
Лукиан ... Сочинения [Книга] : [в 2 т. ] / Лукиан. – Москва : М. и С. Сабашниковы. – (Памятники мировой литературы. Античные писатели)
2803.
Гоголь Н.В. Сочинения [Книга] : в 2 т. / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2804.
Дарвин Ч. Сочинения [Книга] / Ч. Дарвин; Отв. ред. С.Л. Соболь. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз
2805.
Нарежный В.Т. Сочинения в 2-х томах [Книга] : Романы и повести / В.Т. Нарежный. – Москва : Художественная литература
2806.
Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах [Книга] / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2807.
Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах. [Книга] : Драм. произведения. / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2808.
Литвин С.М. Спадкоємність [Книга] : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
2809.
Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007
2810.
Провалов О.Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Провалов О.Ю.; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008
2811.
Хахель О.А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів [Дисертація] : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Хахель О. А.; Полтавське відділення Академії наук технологічної кібернетики України; Полтавський військовий ін-т зв"язку. – Полтава, 2008
2812.
Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [ пі ]-електронмісткими сполуками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.05 / Токар В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2813.
Ігнатенко Г.В. Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика та лазерна фізика / Ігнатенко Г.В.; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2009
2814.
Ковтун О.М. Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п"ятого степенів у геометричному моделюванні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Олександр Михайлович Ковтун ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006
2815.
Список трудов и биографический очерк профессора В.С. Иконникова [Книга]. – Киев : Изд. под ред. Н.И. Дашкевича : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1906. – 10 с. , 1 л. портр. – Отд. оттиск
2816.
Семенюк О.Л. Спільна політика Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політикних наук: 23.00.04 / Семенюк О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
2817.
Лізунов В.В. Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Лізунов В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2818.
Приходько Г.І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові [Книга] : монографія / Приходько Ганна Іллівна ; МОНУ ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 362 с. – ISBN 966-599-111-6
2819.
Справочник для студентов сельскохозяйственного отделения Киевского политехнического института Императора Александра 2-го [Книга]. – 2-е изд. – Киев : Тип. А.М. Пономарева, 1913. – 184с.
2820.
Мекк-фон Справочник Московского археологического института [Книга] / А.К. Мекк-фон. – Москва, 1909. – 28 с.
2821.
Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике [Книга] / М.Я. Выгодский. – Изд. 10-е, стереотип. – Москва : Наука, 1972. – 870 с.
2822.
Справочник по климату СССР [Книга] : Украинская ССР. – Киев
2823.
Яворский Б.М. Справочник по физике [Книга] / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. – Москва : Наука, 1981. – 507с.
2824.
Глаголев Ю.А. Справочник по физическим параметрам атмосферы [Книга] / Ю.А. Глаголев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 211 с.
2825.
Сприяння працевлаштуванню молоді в Україні [Книга] : навчальний посібник / Ю. Маршавін, Г. Черепанова, Д. Маршавін, Л. Ляміна, К. [ та інш. ] Мілютіна; Ю. Маршавін [ та ін. ] ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; [ за заг. ред. Ю.М. Маршавіна ]. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2006. – 156 с. – ISBN 978-966-8640-12-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex