Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2826.
Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2827.
Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2828.
Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови [Книга] : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
2829.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008
2830.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2831.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
2832.
Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2833.
Лукиан ... Сочинения [Книга] : [в 2 т. ] / Лукиан. – Москва : М. и С. Сабашниковы. – (Памятники мировой литературы. Античные писатели)
2834.
Вовчок Марко Сочинения [Книга] : Рассказы из украинского народного быта / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Изд-во И. Папина. – (Б-ка классиков литературы народов СССР)
2835.
Гоголь Н.В. Сочинения [Книга] : в 2 т. / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2836.
Дарвин Ч. Сочинения [Книга] / Ч. Дарвин; Отв. ред. С.Л. Соболь. – Москва; Ленинград : Биомедгиз
2837.
Вовчок Марко Сочинения [Книга] / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Мордуховского
2838.
Вовчок Марко Сочинения [Книга] / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Мордуховского
2839.
Нарежный В.Т. Сочинения в 2-х томах [Книга] : Романы и повести / В.Т. Нарежный. – Москва : Художественная литература
2840.
Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах [Книга] / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2841.
Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах. [Книга] : Драм. произведения. / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2842.
Литвин С.М. Спадкоємність [Книга] : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
2843.
Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007
2844.
Провалов О.Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Провалов О.Ю.; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008
2845.
Хахель О.А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів [Дисертація] : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Хахель О. А.; Полтавське відділення Академії наук технологічної кібернетики України; Полтавський військовий ін-т зв"язку. – Полтава, 2008
2846.
Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [ пі ]-електронмісткими сполуками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.05 / Токар В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2847.
Ігнатенко Г.В. Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика та лазерна фізика / Ігнатенко Г.В.; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2009
2848.
Ковтун О.М. Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п"ятого степенів у геометричному моделюванні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Олександр Михайлович Ковтун ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006
2849.
Список трудов и биографический очерк профессора В.С. Иконникова [Книга]. – Киев : Изд. под ред. Н.И. Дашкевича : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1906. – 10 с. , 1 л. портр. – Отд. оттиск
2850.
Семенюк О.Л. Спільна політика Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політикних наук: 23.00.04 / Семенюк О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,