Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2826.
Среда и жизнь в геологическом прошлом [Книга] : Палеоландшафты и биофации. – Новосибрск : Наука, 1982. – 193с.
2827.
Чиков Б.М. Срединные массивы и вопросы тектонического районирования складчатых сооружений [Книга] / Б.М. Чиков. – Новосибрск : Наука, 1978. – 293с.
2828.
Белецкий А. Стаpинный театp в России [Книга] : Зачатки театра в народном быту и школьном обиходе южной Руси-Украины / А. Белецкий. – Москва : В.В. Думнов, насл. бp. Салаевых
2829.
Недзвецький В.С. Стан нервовоспецифічних білків і мнестичних процесів за умов впливу несприятливих чинників різної природи та антиоксидантів [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра біолог. наук: Спец. 03.00.13. / Недзвецький В.С.; Надзвецький В.С.; КНУТШ. – Київ, 2006
2830.
Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т.; КНУТШ. – Київ, 2009
2831.
Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т. ; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. – Київ, 2009
2832.
Калівошко О.М. Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Калівошко О.М.; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2008
2833.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
2834.
Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії [Дисертація] : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Кучер Ю.А. ; МОНУ ; Ніжинський державний ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2008
2835.
Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2836.
Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005
2837.
Бойко Світлана Миколаївна Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / Бойко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
2838.
Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Мозговий М.П.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007
2839.
Остафийчук И.М. Статистические закономерности распределения химических элементов в гранитоидах [Книга] : (на примере Северного Кавказа) / И.М. Остафийчук, М.И. Толстой. – Москва : Недра, 1972. – 224с.
2840.
Родионов Д.А. Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков [Книга] / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1968. – 158с.
2841.
Черничук Л.В. Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Черничук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
2842.
Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Носова Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
2843.
Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.10 - Статистика / Носова Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2844.
Олексійчук Олеся Миколаївна Статистичне забезпечення моніторингу виконання державного бюджету України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 03. 01 / Олексійчук О. М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2845.
Демидов В.К. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Демидов В.К.; КНУТШ. – Київ, 2008
2846.
Юзефович Р.М. Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Юзефович Р.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2847.
Приходько Катерина Русланівна Статистичний аналіз формування структури та динаміки валового внутрішнього продукту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 03. 01 / Приходько К. Р.; КНУТШ. – Київ, 2006
2848.
Вовк О.Л. Статистичні методи кластеризації для систем контекстного пошуку зображень [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Ольга Леонідівна Вовк; МОН України; Донецький нац.ун-т. – Донецьк, 2006
2849.
Романов А.В. Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.04 / Андрій Вікторович Романов; КНУТШ. – Київ, 2006
2850.
Статьи по истории энциклопедий [Книга] : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex