Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2501.
Вентура Андре. Развитие торгово-экономического сотрудничества африканских стран акт с ЕС [Дисертація] : Дисс. ... канд. эконом. наук. Спец. 08.00.02 - мировое хозяйство и международные экономические отношения / Вентура Андре ; КНУТШ. – Киев, 2008
2502.
Бугаев Н.В. Различные применения начала наибольших и наименьших показателей в теории алгебраических функций [Книга] / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1890. – 38с.
2503.
Дорфман В.А. Размножение в мире животных и растений [Книга] / В.А. Дорфман. – Москва; Ленинград : Биомедгиз, 1937. – 122 с. : 89 рисунков
2504.
Немцев В.П. Разработка методики и исследование записи информации электронным лучом на некоторых термопластических материалах [Дисертація] : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук / Немцев В.П. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968
2505.
Дворников А.В. Разработка методики создания цифровых картографических основ для мелкомасштабного картографирования [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 25.00.33 / Дворников А.В. – Москва, 2009
2506.
Стефаник В.С. Рассказы [Книга] / В.С. Стефаник; Пер. с укр. В Козиненко. – Санкт-Петербург : Дорога, 1907. – 196с.
2507.
Лондон Д. Рассказы и повести в 2-х томах. т. 2 [Книга] / Д. Лондон. – Москва : Художественная литература, 1960. – 661 с.
2508.
Рассказы о подвигах [Книга] : Сборник. – Донецк : Донбасс, 1972. – 280с.
2509.
Расчет речного стока по обобщенным кривым обеспеченности [Книга]. – Москва : Московский университет, 1975. – 125с.
2510.
Расчеты стока рек и временных водотоков [Книга] : (Вопросы теории и практики). – Воронеж, 1979. – 201с.
2511.
Авенариус М.П. Расширение жидкостей [Книга] / М.П. Авенариус. – Київ, 1877. – 11 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2512.
Генсирук С.А. Рациональное природопользование [Книга] / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1979. – 312с.
2513.
Кулеба Дмитро Іванович Реалізація міжнародної правосуб"єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулеба Д.І.; КНУТШ. – Київ, 2005
2514.
Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Рябота В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2515.
Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007
2516.
Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми [Книга] : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
2517.
Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007
2518.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
2519.
Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006
2520.
Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я [Книга] / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
2521.
Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2522.
Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Шпак Д.Р.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007
2523.
Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях [Книга] / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
2524.
Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006
2525.
Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,