Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2726.
Джигирей І.М. Синтез і оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.21 / Джигирей І.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2727.
Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об"єктів керування за умов невизначеності [Автореферат] : Атореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.03 / Полонський О.Д.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2728.
Коломицев М.О. Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією сумарної смуги частот [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Коломицев М.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2729.
Колядін Володимир Леонідович Синтез непараметричних процедур вторинної обробки даних в радіотехнічних системах на основі некласичних методів статистики [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Колядін В.Л.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005
2730.
Бобух В.А. Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бобух В.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2731.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2732.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
2733.
Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2734.
Ашраф Синтез структури глобальних комп"ютерних мереж з технологією MPLS [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2735.
Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неоргічна хімія / Бабарик А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2736.
Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Бійцева А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2737.
Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кулініч А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2738.
Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2739.
Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Гріщенко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
2740.
Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
2741.
Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Краєвська Я. А.; КНУТШ. – Київ, 2010
2742.
Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.08.00.01 / Кандерал О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2743.
Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 02.00.01 / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006
2744.
Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2745.
Черно О.О. Система автоматичного керування електромагнітними динамічними віброгасниками [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Черно О.О.; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 2007
2746.
Карпа М.І. Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Карпа М.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006
2747.
Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2748.
Бабенко М.І. Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бабенко М.І.; Харківський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007
2749.
Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009
2750.
Глухенький О.І. Системи дозування рідких металів з перехресними електричними і магнітними полями при повздовжному струмі в каналі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Глухенький О.І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,