Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2701.
Сидоренко Г.Ю. Синтез автоматизованої системи управління якістю механічної обробки поверхні на основі статистичної оцінки параметрів шорсткості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Сидоренко Г.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
2702.
Кардаков Олександр Юрійович Синтез двомірних систем керування основними параметрами двороторного газотурбінного двигуна [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Кардаков О.Ю.; Мін-во промислової політики України Науково-виробнича корпорація "Київський інститут автоматики". – Київ, 2005
2703.
Поляков В.В. Синтез і аналіз оптимальної системи управління посадкою літаків на необладнані штатними радіотехнічними засобами аеродроми [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.13 / Поляков В.В.; Мін-во промислової політики України; Центральний науково-дослідний ін-т навігації і управління. – Київ, 2008
2704.
Джигирей І.М. Синтез і оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.21 / Джигирей І.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2705.
Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об"єктів керування за умов невизначеності [Автореферат] : Атореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.03 / Полонський О.Д.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2706.
Коломицев М.О. Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією сумарної смуги частот [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Коломицев М.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2707.
Колядін Володимир Леонідович Синтез непараметричних процедур вторинної обробки даних в радіотехнічних системах на основі некласичних методів статистики [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Колядін В.Л.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005
2708.
Бобух В.А. Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бобух В.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
2709.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2710.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
2711.
Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2712.
Ашраф Синтез структури глобальних комп"ютерних мереж з технологією MPLS [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
2713.
Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неоргічна хімія / Бабарик А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2714.
Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Бійцева А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2007
2715.
Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кулініч А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2716.
Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2717.
Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Гріщенко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
2718.
Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
2719.
Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Краєвська Я. А.; КНУТШ. – Київ, 2010
2720.
Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.08.00.01 / Кандерал О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2721.
Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 02.00.01 / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006
2722.
Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2723.
Черно О.О. Система автоматичного керування електромагнітними динамічними віброгасниками [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Черно О.О.; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 2007
2724.
Карпа М.І. Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Карпа М.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006
2725.
Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex