Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Пашутіна В.Ю. Зловживання корпоративними правами: цивільно-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пашутіна Віолетта Юріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
202.
Прудников В.А. Зміст трудового договору в сучасних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прудников Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
203.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
204.
Щербаков В.З. Иерусалим христианский [Книга] : православному паломнику для прикосновения : [справочник] / Виктор Щербаков. – Киев : НАРККиИ, 2014. – 439, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-452-147-2
205.
История экономических учений [Книга] : учебник : в 2 ч. / [В.Д. Базилевич и др.] ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-617-07-0147-3
Для студентів економічних спеціальностей
206.
История экономических учений [Книга] : учебник : в 2 ч. / [В.Д. Базилевич и др.] ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-617-07-0148-0
Для студентів економічних спеціальностей
207.
Іван Тимів - історик, краєзнавець і педагог [Брошура] : біобібліографічний покажчик : до 50-ліття від дня народження та 25-річчя науково-краєзнавчої діяльності / Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; Івано-Франків. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; Етногр. музей Калущини ; [укладачі: В.Р. Дволітка, Х.О. Москович ; наук. ред. О.М. Малярчук ; літ. ред. О.В. Когут]. – Калуш : Артекс, 2014. – 40 с. – ISBN 978-966-2728-10-1
208.
Рибальченко С.А. Імітаційне моделювання та оптимізація параметрів перестрахувальної діяльності страхових компаній України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Рибальченко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
209.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
210.
Селіверстов В.В. Інвестування [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.В. Селіверстов. – Суми : Університетська книга, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Словник понять і термінів: с. 437-466. - Предм. покажч.: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 434-436. – ISBN 978-966-680-536-5
Узагальнено новітні дослідження зарубіжної та вітчизняної науки у сфері інвестування, розглянуто сучасні процеси та шляхи ефективного ведення інвестиційної діяльності, що відбуваються в цьому секторі економіки та на ринку цінних паперів
211.
Коновалова М.В. Інноваційна культура як принцип сучасної державної служби [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Коновалова Марта Валеріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
212.
Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-312 та в підрядк. – ISBN 978-966-680-504-4
213.
Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні [Брошура] : підсумки 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), [Проект] "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження" ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-Друк, 2013. – 34, [2] с. – ISBN 978-617-688-010-3
214.
Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона: 80 років [Книга] / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 397, [3] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-398. – ISBN 978-966-360-258-5
215.
Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Осадча Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
216.
Філатова С.О. Інтродуценти Ботанічного саду. Голонасінні [Книга] : монографія / С.І. Філатова, Л.П. Осадча, Л.В. Азарова ; [наук. ред. О.М. Слюсаренко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 91, [4] с., [24] арк. фотоіл. – 150 річниці засн. Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова присвяч. - Авт. на обкл. не зазнач. - Алф. покажч.: с. 82-85. – Бібліогр.: 86-90. – ISBN 978-617-689-062-1
217.
Ремінний О.А. Інформаційна технологія автоматизованого тестування користувацьких інтерфейсів програмних продуктів в умовах багатопродуктових компаній [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ремінний Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
218.
Джулгам Саад Абдуллах Саад Мохамед Інформаційна технологія аналізу і синтезу системи діагностування патологічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Саад Абдуллах Саад Мохамед Джулгам ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
219.
Нестругіна О.С. Інформаційна технологія визначення стану опорно-рухової системи людини в період реабілітації після травми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Нестругіна Олена Сергіївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2014
220.
Сольський О.С. Інформаційна технологія планування інтегрованого захисту польових культур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сольський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
221.
Ратушняк Ю.В. Інформаційна технологія проектування електронних видань для планшетних комп"ютерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ратушняк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
222.
Трофименко С.В. Іонізаційні втрати енергії, гальмівне та перехідне випромінювання ультрарелятивістського електрону, що має нерівноважне поле [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Трофименко Сергій Валерійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
223.
Історики Харківського університету [Книга] : біобібліогр. довідник (1905-2013 рр.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.М Богдашина та ін. ; редкол.: С.І. Посохов (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 283, [1] с., [10] арк. портр. – Бібліогр.: с. 280 та в кінці ст. – ISBN 978-966-623-881-1
224.
Середа А.М. Історія держави і права України [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа. – Суми ; Запоріжжя : Університетська книга ; Зеленкевич Л.П. – ISBN 978-966-680-513-6
225.
Федотова Ю.С. Історія розвитку та сучасний стан японського письма [Книга] : навч. посібник / Ю.С. Федотова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 357, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-357. – ISBN 978-966-489-232-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex