Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2126.
Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe- Co [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2127.
Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іваненко В. І.; КНУТШ. – Київ, 2010
2128.
Чумак В.В. Особливості утворення, будова і властивості п"ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Чумак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2129.
Костюк О.В. Особливості формування та трансформації релігійного міфу: (релігієзнавчий аспект) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 / Олександр Васильович Костюк; КНУТШ. – Київ, 2006
2130.
Мамонова А.А. Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація процесів гарячої штамповки порошкових сталей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.06 / Мамонова А.А.; НАНУ; Ін-тін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2007
2131.
Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
2132.
Симонов К.М. Останнє літо [Книга] : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Н. Орлової та Л. Чубасової. – Київ : Дніпро, 1976. – 552с.
2133.
Ляскоронский В.Г. Остатки Лукомльского городища в м.Лукомье, Лубенского уезда, Полтавской губ. [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Типография Корчак-Новицкаго, 1893. – 8(3)с. – Отд.оттиск из журнала "Киевская старина"
2134.
Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве [Книга] / Ю.М. Гусев. – Киев- Донецк : Вища школа, 1980. – 86с.
2135.
Симонов К.М. От Халхингола до Берлина [Книга] / К.М. Симонов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1973. – 335с.
2136.
Васильев А.В. Отбор проб горных пород при инженерно-геологических исследованиях [Книга] / А.В. Васильев. – Москва : Недра, 1970. – 72 с.
2137.
Ответ совета имп. Харьковкого университета на вопросы, предложенные Министерством народного просвещения об изменении устава 1884 года [Книга]. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг и с-вья, 1901. – 143с. – На правах рукописи
2138.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, повергавшихся окончательным испытаниям в 1915 г. в реальных и средне-технических училищах Киев.Учебного Окр. [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Типография Т-ва И.Н.Кушнарева и К., 1916. – 22 c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
2139.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета Св. Владимира Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, подвергавшихся окончательным испытаниям в 1906 году в реальных училищах Киевского Учебного Округа [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К`, 1907. – 18 c.
2140.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета св.Владимира Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, подвергавшихся окончательным испытаниям в 1907г.в реальных училищах Киевского Учеб.Округа [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Типография Т-ва Кушнерев и К., 1908. – 18c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
2141.
Букреев Б.Я. Отзыв профессора университета Св.Владимира Б.Я.Букреева о письменных ответах по математике лиц, подвергавшихся окончательным испытаниям в 1910г.в реальных училищах Киев.Учеб.Округа [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н.Кушнерев и К., 1911. – 26 c.
2142.
Кочетков В. Отзывается сердце [Книга] : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Современник, 1975. – 142с.
2143.
Уитни Ч. Открытие нашей Галактики [Книга] / Ч. Уитни; Под ред. Хромова Г.С. – Москва : Мир, 1971. – 237с.
2144.
Міснянкін Д.О. Отримання каталітично активних оксидів на алюмінію з водних розчинів плазмохімічним методом [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.17.01 / Міснянкін Д.О.; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
2145.
Тербан В.А. Отримання телуру високої чистоти з пониженим вмістом кисню для рідинофазної епітаксії твердих розчинів кадмій-ртуть-телур [Автореферат] / Віктор Андрійович Тербан; Кременчуцький ун-т економіки, інформац. технол. і управління. – Кременчук, 2006
2146.
Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1908. – 184с.
2147.
Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1910. – 241с.
2148.
Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам за 1909-1910 г. [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип. Эрлих, 1911. – 333с.
2149.
Отчет Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского за 1914-1915 акад. год [Книга] : 7-й год. – Москва : Тип.лит.т-ва И.Н. Кушнерев, 1915. – 148с.
2150.
Отчет Московского коммерческого института, 1912-1913 г. [Книга]. – Москва : Тип. Лисснера и Собко, 1914. – 117с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,