Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2126.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2127.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2128.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2129.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2130.
Гіроль А.М. Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних фільтрах з водоповітряною промивкою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.04 / Гіроль А.М.; МОНУ; Націон. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2008
2131.
Леськів Г.З. Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 21.06.01 / Леськів Г.З; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008
2132.
Бондарчук В.Г. Пpо синхpонiзацiю моpських i континентальних четвеpтинних покладiв Надчоpномоp`я [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1933. – 14с. – Окр.выдбиток з: Журнал геолого-геогрфічного циклу ВУАН, №4(8)
2133.
Гарсиа Маркес Габриэль Палая листва. Полковнику никто не пишет [Книга] / Гарсиа Маркес Габриэль. – Москва : Прогресс, 1972. – 143с. – (Современная зарубежная повесть)
2134.
Палеозойские остракоды из опорных разрезов Европейской части СССР [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 248с.
2135.
Крюкова Н.В. Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону) [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Крюкова Н.В.; Севастопольський військово-морський ін-т ім. П.С. Нахімова. – Київ, 2008
2136.
Малеванский Г. Памяти Николая Ефремовича Скворцова, второго директора ист. филолог. н-та в г.Нежине [Книга] : Страница из внутренней истории русской школы / Г. Малеванский; Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип. лит. М.В. Глезера, 1902. – 145с.
2137.
Квитка-Основьяненко Пан Халявский [Книга] / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург : Изд-во А.С. Суворина. – (Дешевая б-ка)
2138.
Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2139.
Рендзіняк С.Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.05 / Рендзіняк С.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2140.
Шевченко О.В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шевченко О.В.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007
2141.
Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філологфї. – Київ, 2007
2142.
Криводубський В.Н. Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні сонця [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец.01.03.03 / валерій Никифорович Криводубський; НАНУ, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2006
2143.
Кір"янов Дмитро Вікторович Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Кір"янов Д. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007
2144.
Марченко А.М. Парижский текст в прозе писателей младшего поколения русской эмиграции первой волны [Дисертація] : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Марченко А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филологии. – Киев, 2008
2145.
Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини 19 ст.- 1920 р.: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. / Дмитрушко В.М.: КНУТШ. – Київ, 2007
2146.
Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії [Автореферат] : автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
2147.
Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 годы) [Дисертація] : Дисс. ... д-ра ист. наук / В.Д. Голиченко ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев
2148.
Голиченко В.Д. Партийное руководство органами государственной безопасности Украины (1918-1925 годы) [Дисертація] : Дисс. ... д-ра ист. наук / В.Д. Голиченко ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев
2149.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2150.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex