Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2151.
Клименко В.І. Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21. 06.01 / Клименко В.І.; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008
2152.
Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Матусов Ю.П. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Киев, 2009
2153.
Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2154.
Коніщук В.В. Оцінко різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання [Автореферат] : Автореф. дис. ...кагд. біол. наук: 08.00.16 / Василь Васильович Коніщук; КНУТШ. – Київ, 2006
2155.
Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Артемова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2156.
Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2157.
Антонович В.Б. Очерк истории Великого Княжества Литовского до половины 15 столетия. [Книга] / В.Б. Антонович. – Киев : Университетская типография
2158.
Вернадский В.И. Очерки геохимии [Книга] / В.И. Вернадский. – Четвертое. – Москва-Ленинград-Грозный-Новосибирск : Гос.научно-техн.Горно-Геолого-Нефтяное изд-во, 1934. – 382с.
Настоящее издание представляет собою перевод с последнего немецкого издания, вышедшего в 1930г.
2159.
Очерки геохимии ртути, молибдена и серы в гидротермальном процессе [Книга]. – Москва : Наука, 1970. – 273с.
2160.
Очерки по геологии и геохимии рудных месторождений [Книга] = Развитие идей академика Д.И. Щербакова. – Москва : Наука, 1970. – 311с.
2161.
Барицкий В.А. Очерки по методике начального курса арифметики [Книга] : Лекции, читан. в Херсоне на общеобразовательно-пед. курсах Херсонского губернского земстваа / В.А. Барицкий. – Херсон : Тип. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина, 1915. – 260 с.
2162.
Баранский Н.Н. Очерки по школьной методике экономической географии [Книга] / Н.Н. Баранский. – М., 1946. – 227с.
2163.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2164.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2165.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2166.
Очерки физико-химической петрологии [Книга]. – Москва : Наука
2167.
Гіроль А.М. Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних фільтрах з водоповітряною промивкою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.04 / Гіроль А.М.; МОНУ; Націон. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2008
2168.
Леськів Г.З. Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 21.06.01 / Леськів Г.З; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008
2169.
Бондарчук В.Г. Пpо синхpонiзацiю моpських i континентальних четвеpтинних покладiв Надчоpномоp`я [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1933. – 14с. – Окр.выдбиток з: Журнал геолого-геогрфічного циклу ВУАН, №4(8)
2170.
Гарсиа Маркес Габриэль Палая листва. Полковнику никто не пишет [Книга] / Гарсиа Маркес Габриэль. – Москва : Прогресс, 1972. – 143с. – (Современная зарубежная повесть)
2171.
Палеозойские остракоды из опорных разрезов Европейской части СССР [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 248с.
2172.
Крюкова Н.В. Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону) [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Крюкова Н.В.; Севастопольський військово-морський ін-т ім. П.С. Нахімова. – Київ, 2008
2173.
Малеванский Г. Памяти Николая Ефремовича Скворцова, второго директора ист. филолог. н-та в г.Нежине [Книга] : Страница из внутренней истории русской школы / Г. Малеванский; Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип. лит. М.В. Глезера, 1902. – 145с.
2174.
Квитка-Основьяненко Пан Халявский [Книга] / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург : Изд-во А.С. Суворина. – (Дешевая б-ка)
2175.
Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,