Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2151.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2152.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2153.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
2154.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
2155.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
2156.
Педагогическая академия в Санкт-Петербурге, 1910-1912 уч.гг. [Книга]. – Санкт-Петербург : Тип.П.П. Сойкина, 1913. – 54с.
2157.
Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана [Дисертація] : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Степаненко А.В.; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008
2158.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
2159.
Первая научная студенческая конференция Харьковского гоударственного университета им. А.М. Горького 13-16 апреля 1947 года [Книга] : Тезисы докл. – Харьков, 1947. – 94с.
2160.
Баян О.А. Первые исследователи Ценральной Азии [Книга] / О.А. Баян. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 78с. – (Русские путешественники)
2161.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2162.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / І.В. Бондар ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
2163.
Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Косів Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2164.
Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый [Книга] / Н.Н. Мазок. – Москва : Книга, 1976. – 112с.
2165.
Акименко А.М. Періодичні розв"язкі сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Автореферат] : Автореферат дис.фізико-математичних наук: спец. 01.01.02-Диференціальні рівняння / Акименко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2166.
Персонал [Журнал] : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
2167.
Перуанские рассказы XX века [Книга]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 256с.
2168.
Гук В.І. Перша учбова польова геологічна практика. (Метод. розробка) [Книга] : Методична розробка / В.І. Гук, Заїка-Новацький. – Київ
2169.
Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
2170.
Бехтір Олена Володимирівна Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.20 / Бехтір О.В.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006
2171.
Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Говорущенко Т.О.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2172.
Насонкіна Н.Г. Підвищення екологічної безпеки систем питного водопосточання [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра філос.наук: 21.06.01 / Надія Геннадіївна Насонкіна; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006
2173.
Ятчишин Ю.Й. Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Ятчишин Ю.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2174.
Баль О.М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.06 / Баль Олена Миронівна ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008
2175.
Кочергін А Ю. Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Кочергін Ю.А.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex